Skatepark og skatehall i Norge

Her er det ei oversikt over anlegg for rullebrett / skateboard i Norge. Enkeltapparat: ramp, curb, ledge, rail, quarter, bank, funbox. Stor eller liten skatepark. Her skal det vera oversikt over alle anlegg som er offentleg tilgjengelege i Norge. Men også skatehall som tar betaling. Men dette er altså ikkje ein spotguide med streetspots av alle slag. Det er over 600 anlegg som er lista her. Frå dei minste med kanskje ein einsleg curb til dei store betongparkane.


Trykk sirkel for informasjon om skatepark
Bruk rullehjul for zoom
Trykk pluss for
valg av anleggstype
Utandørsanlegg
Spesielt bra utandørsanlegg
Innandørsanlegg
Planlagde anlegg