Skatepark og skatehall i Norge

Trykk sirkel for informasjon om skatepark
Trykk pluss for
valg av anleggstype
Bruk rullehjul for zoom

Utandørsanlegg
Spesielt bra utandørsanlegg
Innandørsanlegg
Planlagde anlegg

Her er det ei oversikt over anlegg for rullebrett / skateboard i Norge. Enkeltapparat: ramp, curb, ledge, rail, quarter, bank, funbox. Stor eller liten skatepark. Her skal det vera oversikt over alle anlegg som er offentleg tilgjengelege i Norge. Men også skatehall som tar betaling. Men dette er altså ikkje ein spotguide med streetspots av alle slag. Det er bortimot 600 anlegg som er lista her. Frå dei minste med kanskje ein einsleg curb til dei store betongparkane.

Vil du hjelpa meg? Eg treng informasjon om feil og manglar. Om nye anlegg og nedlagde anlegg. Send epost med informasjon til Egil Sølvberg. Eg vil nok aldri greia å koma rundt til alle 600 anlegga, så eg set stor pris på å få foto av anlegg.

Last ned fil for import i Garmin gps-kart.

Nyttige lenker
Brettforbundet
Oversikt over alle parkane
 
Bygge bane ?
Min bygging ved Stemmen
 


Facebook

Kart frå Statens kartverk