Facebook

Lunde skule

Nome kommune i Telemark

Til startside

Har ein halv bowl i betong. Asfalten er ujamn men ein del sprekker. Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter. Underlag av asfalt. Apparat i tre, betong. Etablert 2005. Oppgradert/reparert 2013.Endra 22.okt 2013