Facebook

Ørsta

Ørsta kommune i Møre og Romsdal

Til startside

Mellombels plassering av restane av ein bane som vart rasert av orkanen Dagmar. Har sliderail, bank, quarter. Underlag av asfalt. Apparat i betong.Endra 26.sep 2015