Oversikt over anlegg for rullebrett i Norge

Til startside
NavnFylkeKommuneTypeApparat
Berg   Østfold   Halden   Ute Har mikroramp.
Halden   Østfold   Halden   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Verket   Østfold   Moss   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Myra   Østfold   Moss   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Bytårnet   Østfold   Moss   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Landeberga   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Stadion   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Grålum   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, bank, quarter.
Jelsnes   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Glengshølen   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, spine, corner, quarter.
Lindal   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Nylende   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, bank, quarter.
Borge   Østfold   Fredrikstad   Ute Har bowl.
Steffensjordet   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, pyramide, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Fredrikstad skatehall   Østfold   Fredrikstad   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Rolvsøy   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank.
Furuheim   Østfold   Fredrikstad   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Bevø camping   Østfold   Fredrikstad   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Lisleby   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Rød   Østfold   Hvaler   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner.
Marker   Østfold   Marker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Skjønhaug   Østfold   Trøgstad   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Spydeberg   Østfold   Spydeberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank.
Askim   Østfold   Askim   Ute Har funbox, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Korsgård   Østfold   Askim   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Mysen   Østfold   Eidsberg   Ute Har sliderail, bowl.
Skiptvet   Østfold   Skiptvet   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Skiptvedt   Østfold   Skiptvet   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Rakkestad   Østfold   Rakkestad   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Karlshus   Østfold   Råde   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Spetalen   Østfold   Råde   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Ekholt   Østfold   Rygge   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, corner.
Øreåsen   Østfold   Rygge   Ute Har funbox, bank.
Kirkebygda   Østfold   Våler   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Svinndal   Østfold   Våler   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Tomter   Østfold   Hobøl   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Vestby skatehall   Akershus   Vestby   Inne Har miniramp.
Garder   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, manualbox.
Hølen   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Brevik   Akershus   Vestby   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Risil   Akershus   Vestby   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Kråkstad   Akershus   Ski   Ute Har miniramp, funbox, ledge, quarter.
Siggerud   Akershus   Ski   Ute
Ski ungdomsskule   Akershus   Ski   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Langhus   Akershus   Ski   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Ski   Akershus   Ski   Ute Har mikroramp, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Sjøskogen skule   Akershus   Ås   Ute Har miniramp.
Nordby   Akershus   Ås   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Foleslåråsen   Akershus   Ås   Ute Har mikroramp, funbox, bank, quarter.
Åsgård skule   Akershus   Ås   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Ås   Akershus   Ås   Ute Har funbox, bank, pyramide, quarter.
Brønnerud   Akershus   Ås   Ute Har funbox, quarter.
Seiersten   Akershus   Frogn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox.
Alværn   Akershus   Nesodden   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Saga   Akershus   Nesodden   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Tangen   Akershus   Nesodden   Ute Har bowl.
Kolbotn   Akershus   Oppegård   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, quarter.
Ingieråsen   Akershus   Oppegård   Ute Har bank.
Greverud   Akershus   Oppegård   UteRegistrert nedlagt 21.apr 2018
Tårnåsen   Akershus   Oppegård   UteRegistrert nedlagt 01.mai 2018
Arena Bekkestua   Akershus   Bærum   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Haslum   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, bank, bowl, manualbox, quarter.
Hundsund   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Mølladammen   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp.
Rykkin   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Evje   Akershus   Bærum   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Rud rampland   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Fornebu   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Eiksmarka skule   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp.
Føyka   Akershus   Asker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Hovedgården   Akershus   Asker   Ute Har mikroramp.
Vollen   Akershus   Asker   Ute Har miniramp.
Bjørkelangen   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har bowl.
Aursmoen   Akershus   Aurskog-Høland   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Løken   Akershus   Aurskog-Høland   UteRegistrert nedlagt 04.mar 2020
Bråte   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har mikroramp.
Melvold skule   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Lørenfallet   Akershus   Sørum   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Sørumsand   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, quarter.
Frogner   Akershus   Sørum   Ute Har ledge, sliderail, corner, manualbox, quarter.
Fedrelandet   Akershus   Fet   Ute Har mikroramp, quarter.
Marikollen   Akershus   Rælingen   Ute Har ledge, sliderail, bowl, trapp, corner, a-frame.
Åmot   Akershus   Rælingen   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Sandbekken   Akershus   Rælingen   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Ytre Enebakk   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, pyramide, quarter.
Streifinn   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner.
Sørlihavna   Akershus   Lørenskog   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Kjenn   Akershus   Lørenskog   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Rådhusparken   Akershus   Skedsmo   Ute Har ledge, bank, trapp, quarter.
Slora   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Tæruddalen   Akershus   Skedsmo   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Brånås   Akershus   Skedsmo   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Skedsmovollen   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Li   Akershus   Nittedal   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Rotnes   Akershus   Nittedal   Ute Har mikroramp, miniramp, ledge, bank, manualbox, a-frame.
Skyttamyra   Akershus   Nittedal   Ute Har ledge, bank, spine, corner.
Elvetangen   Akershus   Nittedal   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox.
Gjerdrum   Akershus   Gjerdrum   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, manualbox, quarter.
Veståsen   Akershus   Gjerdrum   Ute Har mikroramp.
Olaløkka   Akershus   Ullensaker   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, bank, quarter.
Gystadmarka   Akershus   Ullensaker   Ute Har ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter.
Nordbytjernet   Akershus   Ullensaker   Inne
Neskollen   Akershus   Nes   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Auli   Akershus   Nes   Ute Har funbox, ledge.
Framtun skule   Akershus   Nes   Ute Har mikroramp.
Langset   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Ås skule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har miniramp.
Badet   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Råholt ungdomsskule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Maura skule   Akershus   Nannestad   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Nannestad   Akershus   Nannestad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Dalheim   Akershus   Hurdal   Ute Har ledge, bank, spine.
Skullerud skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp.
Veitvet   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, a-frame.
Majorstua   Oslo   Oslo   Ute
Torshovdalen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail.
Nordpolen skule   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bowl, pyramide, corner, manualbox.
Skur 13 Filipstad   Oslo   Oslo   Inne
Bredtvet   Oslo   Oslo   Ute Har ledge.
Haugenstua   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, gap.
Haugenstua skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp, miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Haugerud   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox.
Morellbakken   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, corner.
Lambertseter   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, bank, pyramide.
Skullerud   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Holmlia   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, funbox.
Bjørnholt   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, corner, quarter.
Storo   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 30.jun 2017
Vika   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Ruseløkka   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Engebråten   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Marienlyst   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Frognerstranda   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Langkaia   Oslo   Oslo   Ute Har sliderail, bank.
Mølleparken   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bank.
Det gule huset   Oslo   Oslo   Inne Har miniramp.
Manglerud   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 15.apr 2019
Skøyenåsen   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Jordal   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Torshov   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Gamle Oslo   Oslo   Oslo   Ute Har bowl.
Nordstrand   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Teisen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter, a-frame.
Voldsløkka   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter, a-frame, med meir.
Fyrstikkallèen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Kongsvinger   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox.
Brandval   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, quarter.
Ingeberg   Hedmark   Hamar   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2017
Espern   Hedmark   Hamar   Ute Har miniramp.
Yrkesskolen   Hedmark   Hamar   InneRegistrert nedlagt 19.apr 2019
Koigen   Hedmark   Hamar   Ute Har ledge, sliderail, bowl, trapp, pyramide, med meir.
Hempa   Hedmark   Ringsaker   Ute Har sliderail, manualbox.
Kylstad   Hedmark   Ringsaker   Ute Har miniramp, ledge, sliderail.
Garveriet   Hedmark   Ringsaker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Fønix skatehall   Hedmark   Ringsaker   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Brummunddal   Hedmark   Ringsaker   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Åsmarka   Hedmark   Ringsaker   Ute Har mikroramp, miniramp.
Løten   Hedmark   Løten   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Åsbygda   Hedmark   Stange   UteRegistrert nedlagt 25.jun 2017
Stange   Hedmark   Stange   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Mo   Hedmark   Nord-Odal   Ute Har miniramp.
Skarnes   Hedmark   Sør-Odal   Ute
Sander   Hedmark   Sør-Odal   Ute Har manualbox, quarter.
Skotterud   Hedmark   Eidskog   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Flisa   Hedmark   Åsnes   Ute Har sliderail.
Hanstad skule   Hedmark   Elverum   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Hernes skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, quarter.
Sørskogbygda skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Elverum ungdomsskule   Hedmark   Elverum   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Nybergsund   Hedmark   Trysil   UteRegistrert nedlagt 17.mai 2018
Trysil   Hedmark   Trysil   InneRegistrert nedlagt 12.mai 2018
Innbygda   Hedmark   Trysil   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Engvoll   Hedmark   Åmot   Ute
Koppang   Hedmark   Stor-Elvdal   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Tynset   Hedmark   Tynset   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Ramsmoen   Hedmark   Tynset   Ute Har mikroramp, miniramp.
Campingplassen   Oppland   Lillehammer   InneRegistrert nedlagt 04.mar 2020
Strandpromenaden   Oppland   Lillehammer   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Sportsplassen   Oppland   Lillehammer   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, manualbox.
Hovdetjernet   Oppland   Gjøvik   Ute Har miniramp.
Jernbaneparken   Oppland   Gjøvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Trykkeriet   Oppland   Gjøvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Dombås   Oppland   Dovre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, med meir.
Lesja   Oppland   Lesja   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, quarter.
Bismo   Oppland   Skjåk   Ute Har funbox, corner, quarter.
Lom   Oppland   Lom   Ute Har miniramp.
Lalm   Oppland   Vågå   Ute Har mikroramp, ledge, bank.
Klones   Oppland   Vågå   InneRegistrert nedlagt 24.mar 2015
VillaParken   Oppland   Vågå   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Kåjå   Oppland   Nord-Fron   Ute Har miniramp.
Sødorp   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp.
Skåbu   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, spine, corner.
Vesle Hjellum   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp.
Sel   Oppland   Sel   Ute Har miniramp, a-frame.
Otta   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank.
Heidal skule   Oppland   Sel   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Øyer   Oppland   Øyer   Ute Har sliderail, bank, trapp.
Reinsvoll   Oppland   Vestre Toten   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Ihle   Oppland   Vestre Toten   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Thune skule   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, miniramp.
Raufoss   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Jevnaker   Oppland   Jevnaker   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Grua   Oppland   Lunner   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Harestua   Oppland   Lunner   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox.
Oppdalen   Oppland   Lunner   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Gran   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Brandbu   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, spine, quarter, a-frame.
Fluberg   Oppland   Søndre Land   Ute Har miniramp.
Odnes   Oppland   Søndre Land   Ute
Parken   Oppland   Nordre Land   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Begnadalen   Oppland   Sør-Aurdal   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Fossvang   Oppland   Sør-Aurdal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Bruflat   Oppland   Etnedal   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Fagernes   Oppland   Nord-Aurdal   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Eplehagen   Oppland   Nord-Aurdal   UteRegistrert nedlagt 24.mar 2015
Slidre   Oppland   Vestre Slidre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Tingvang   Oppland   Øystre Slidre   Ute Har miniramp.
Vang   Oppland   Vang   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, gap.
Nøstedhallen   Buskerud   Drammen   Inne Har ledge, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Bruparken   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Åskollen   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Galterud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Fjell skule   Buskerud   Drammen   UteRegistrert nedlagt 25.jul 2014
Bragernes skule   Buskerud   Drammen   Ute Har bank, quarter.
Konnerud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Berskog   Buskerud   Drammen   Ute Har mikroramp, quarter.
Drammen park   Buskerud   Drammen   Ute Har sliderail, bank, bowl, quarter.
Heistadmoen   Buskerud   Kongsberg   Inne Har miniramp, bank, spine, quarter.
Kongsberg   Buskerud   Kongsberg   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2019
Kongsgårdmoen   Buskerud   Kongsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Hvittingfoss   Buskerud   Kongsberg   Ute Har miniramp.
Kongsberghallen   Buskerud   Kongsberg   InneRegistrert nedlagt 24.jun 2019
Gamlegrendåsen   Buskerud   Kongsberg   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2019
Veiginmarka   Buskerud   Ringerike   Ute Har mikroramp, miniramp.
Vik   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Kjelleberget   Buskerud   Hole   Inne Har ledge, bank, trapp, quarter, a-frame.
Hole ungdomsskule   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Gol   Buskerud   Gol   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Låven   Buskerud   Hemsedal   Inne Har miniramp.
Ål   Buskerud   Ål   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Geilo   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp, funbox, bank, quarter.
Hol   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp.
Prestfoss   Buskerud   Sigdal   Ute
Krøderen   Buskerud   Krødsherad   Ute Har miniramp.
Kløftefoss   Buskerud   Modum   Ute Har miniramp.
Vikersund   Buskerud   Modum   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, pyramide, corner, quarter.
Loesmoen   Buskerud   Øvre Eiker   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Ormåsen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, sliderail, manualbox.
Vestfossen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Hokksund   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Eknes   Buskerud   Nedre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Krokstad skule   Buskerud   Nedre Eiker   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Hegg   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Høvik skule   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner.
Lierbyen   Buskerud   Lier   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Hyggen   Buskerud   Røyken   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Spikkestad   Buskerud   Røyken   Ute Har mikroramp, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Midtbygda   Buskerud   Røyken   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Slemmestad   Buskerud   Røyken   Ute Har bowl.
Sætre skule   Buskerud   Hurum   Ute Har mikroramp, bank, spine.
Rødberg   Buskerud   Nore og Uvdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Åsgårdstrand   Vestfold   Horten   UteRegistrert nedlagt 18.mar 2015
Horten   Vestfold   Horten   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Gjøklep   Vestfold   Holmestrand   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, a-frame.
Hillestad   Vestfold   Holmestrand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Gunnarsbø   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Eik   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter.
Sem   Vestfold   Tønsberg   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Hjertnesstranda   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Helgerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Osterøya   Vestfold   Sandefjord   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Åsane   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Bugården   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Knattholmen   Vestfold   Sandefjord   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Oslofjord Arena   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Haukerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Krokenskogen   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, ledge, quarter.
Hvarnes   Vestfold   Larvik   Ute Har funbox.
Månejordet   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Alfredhallen   Vestfold   Larvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Sky skule   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp.
Kleiverlendet   Vestfold   Larvik   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Svelvik   Vestfold   Svelvik   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Sande   Vestfold   Sande   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Svelvik   Vestfold   Sande   Ute
Revetal   Vestfold   Re   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Bibo   Vestfold   Re   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Revetal skule   Vestfold   Re   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox, quarter.
Andebu   Vestfold   Andebu   Ute Har mikroramp.
Andebu skule   Vestfold   Andebu   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Vear   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Stokke   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Torød   Vestfold   Nøtterøy   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Herstad   Vestfold   Nøtterøy   Ute
Tjøme   Vestfold   Tjøme   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter.
Svarstad   Vestfold   Lardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vestsiden   Telemark   Porsgrunn   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Lundedalen   Telemark   Porsgrunn   Ute Har mikroramp, miniramp, ledge, bank, a-frame.
Kjølnes   Telemark   Porsgrunn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Valhallveien   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Klosterøya   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Kongerød skule   Telemark   Skien   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Lundedalen   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Skien skatehall   Telemark   Skien   InneRegistrert nedlagt 17.okt 2020
Rullaren skatehall   Telemark   Notodden   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Siljan   Telemark   Siljan   Ute Har bank, manualbox, quarter, a-frame.
Herre skule   Telemark   Bamble   Ute Har miniramp.
Rugtvedt   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Langesund   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Sannidal   Telemark   Kragerø   Ute Har mikroramp.
Skåtøy   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp.
Helle   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp, ledge, bowl, manualbox.
Kalstad   Telemark   Kragerø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Drangedal   Telemark   Drangedal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Fen skule   Telemark   Nome   Inne Har miniramp, sliderail, bank, trapp, quarter.
Lunde skule   Telemark   Nome   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Holla   Telemark   Nome   UteRegistrert nedlagt 27.apr 2019
Ulefoss   Telemark   Nome   UteRegistrert nedlagt 22.okt 2013
Bø inneramp   Telemark   Bø   Inne Har miniramp.
Betongparken i Bø   Telemark   Bø   Ute Har ledge, bank, bowl, quarter.
Austbygde   Telemark   Tinn   Ute Har miniramp.
Såheimshallen   Telemark   Tinn   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Sportsplassen   Telemark   Tinn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Nutheim   Telemark   Seljord   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Seljord   Telemark   Seljord   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Vrådal   Telemark   Kviteseid   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Tveit   Telemark   Nissedal   Ute
Kyrkjebygda   Telemark   Nissedal   Ute Har sliderail, bank, quarter, a-frame.
Fyresdal   Telemark   Fyresdal   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Dalen   Telemark   Tokke   Ute Har miniramp.
Åmdals verk   Telemark   Tokke   Ute Har ledge, bank, quarter.
Rauland   Telemark   Vinje   Ute
Øyfjell   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp.
Camp Vierli   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Søndeled   Aust-Agder   Risør   Ute Har bank.
Kjempesteinsmyra   Aust-Agder   Risør   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox.
Tønnevoll   Aust-Agder   Grimstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Kilsund   Aust-Agder   Arendal   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Barbu   Aust-Agder   Arendal   Ute
Sam Eyde   Aust-Agder   Arendal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox, quarter.
Sandnes   Aust-Agder   Arendal   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Saltrød   Aust-Agder   Arendal   Ute Har mikroramp.
Moltemyr skule   Aust-Agder   Arendal   Ute Har funbox, bank, spine, quarter.
Myra   Aust-Agder   Arendal   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Arendal skatehall   Aust-Agder   Arendal   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Roligheden   Aust-Agder   Arendal   Ute
Asdal   Aust-Agder   Arendal   Ute Har bank, spine, manualbox.
Gjerstad   Aust-Agder   Gjerstad   Ute Har miniramp, funbox, bank, corner.
Vegårshei skule   Aust-Agder   Vegårshei   Ute
Dypvåg   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har miniramp.
Gjeving   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Lyngmyr   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Songe   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Lillesand skatehall   Aust-Agder   Lillesand   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Lillesand   Aust-Agder   Lillesand   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Hestheia   Aust-Agder   Lillesand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Åmli   Aust-Agder   Åmli   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Furuly   Aust-Agder   Evje og Hornnes   Ute
Bygland skule   Aust-Agder   Bygland   Ute Har funbox, sliderail.
Valle   Aust-Agder   Valle   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Hovden   Aust-Agder   Bykle   Inne
Bykle   Aust-Agder   Bykle   Ute Har mikroramp, funbox, bank, quarter.
Krossen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, spine.
Ryen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, quarter.
Haumyrheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Øvre Slettheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Vigvoll   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Hellemyr   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Fiskå skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Holte   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Nybyen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vision   Vest-Agder   Kristiansand   Inne Har vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Oddemarka skule   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 07.apr 2015
Idda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Tinnheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Bråvann   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har bowl.
Sjøstrand skule   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Bystranda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Samsen   Vest-Agder   Kristiansand   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Havlimyra skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Torkelsmyr   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Hånes   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Justvik   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Møvik   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 16.nov 2013
Vågsbygd   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Lindebøskauen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, quarter, med meir.
Vassmyra   Vest-Agder   Mandal   Ute Har miniramp.
Speilen   Vest-Agder   Mandal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, spine, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Farsund   Vest-Agder   Farsund   UteRegistrert nedlagt 23.okt 2015
Lista-Flipside   Vest-Agder   Farsund   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Sundeparken   Vest-Agder   Flekkefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Hægeland   Vest-Agder   Vennesla   Ute Har funbox, ledge.
Vennesla   Vest-Agder   Vennesla   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Birkelid   Vest-Agder   Songdalen   UteRegistrert nedlagt 11.aug 2018
Linnegrøvan   Vest-Agder   Søgne   Ute Har miniramp, bank, manualbox.
Nygård   Vest-Agder   Søgne   Ute Har mikroramp.
Tangvall   Vest-Agder   Søgne   UteRegistrert nedlagt 11.aug 2018
Laudal   Vest-Agder   Marnardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Kyrkjebygd   Vest-Agder   Åseral   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Konsmo   Vest-Agder   Audnedal   Ute Har mikroramp, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vigeland   Vest-Agder   Lindesnes   Ute Har mikroramp.
Karma skatehall   Vest-Agder   Lyngdal   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hamran   Vest-Agder   Lyngdal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox.
Kvinesdal   Vest-Agder   Kvinesdal   InneRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Sinnes skule   Vest-Agder   Sirdal   Ute Har funbox, spine, quarter.
Rinnan   Rogaland   Eigersund   Ute Har mikroramp, ledge.
Slettebø   Rogaland   Eigersund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hellvik   Rogaland   Eigersund   UteRegistrert nedlagt 09.mai 2015
Porsholen   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Hana   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, manualbox.
Soma   Rogaland   Sandnes   UteRegistrert nedlagt 28.mar 2020
Hommersåk   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Austrått   Rogaland   Sandnes   Ute Har bowl.
Sandved   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Ruten   Rogaland   Sandnes   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Lundehaugen   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Varatun   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, bank, corner.
Figgjo   Rogaland   Sandnes   Ute Har bank, quarter.
Skårlia   Rogaland   Sandnes   Ute Har sliderail, bank.
Buggeland   Rogaland   Sandnes   Ute Har ledge, bank, spine.
Figgjo skule   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Sørbø   Rogaland   Sandnes   Ute
Bogafjell   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Tastarustå   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, spine, manualbox, quarter.
Hinna   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank.
Bokkaskogen   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Madlamark   Rogaland   Stavanger   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Kjelvene   Rogaland   Stavanger   Ute Har bowl.
Hundvåg   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Vardeneset   Rogaland   Stavanger   Ute
Tasta   Rogaland   Stavanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap.
Bekkefaret   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Vassøy   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Stavanger skatehall   Rogaland   Stavanger   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Kvernevik   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Skåredalen   Rogaland   Haugesund   Ute Har funbox, sliderail.
Grytå   Rogaland   Haugesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Sjåvikvegen   Rogaland   Haugesund   Ute Har bowl.
Karmsund vidaregåande skule   Rogaland   Haugesund   Ute
Haugaland skatehall   Rogaland   Haugesund   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Åna-Sira   Rogaland   Sokndal   UteRegistrert nedlagt 11.mai 2018
Moi   Rogaland   Lund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Eik   Rogaland   Lund   Ute Har mikroramp.
Vikeså   Rogaland   Bjerkreim   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Nærbø   Rogaland   Hå   Ute Har funbox, bank, quarter.
Vigrestad   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Varhaug   Rogaland   Hå   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Ogna   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bowl, quarter.
Brusand   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Bore   Rogaland   Klepp   Ute Har miniramp.
Kleppekrossen   Rogaland   Klepp   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter, gap.
Svertingstad   Rogaland   Time   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Bryne   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Rossaland   Rogaland   Time   Ute Har mikroramp, sliderail.
Lyefjell   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Lye   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter, med meir.
Stemmen   Rogaland   Time   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap, med meir.
Håholen   Rogaland   Time   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Solås   Rogaland   Gjesdal   Ute Har quarter.
Ålgård   Rogaland   Gjesdal   Ute Har miniramp.
Opstad   Rogaland   Gjesdal   Ute Har mikroramp.
Fiskebekk   Rogaland   Gjesdal   Ute Har funbox, bank, quarter.
Stangaland   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Dysjaland   Rogaland   Sola   Ute Har mikroramp, funbox, spine, manualbox.
Tananger   Rogaland   Sola   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Sola   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Tjelta   Rogaland   Sola   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Randaberg   Rogaland   Randaberg   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Forsand   Rogaland   Forsand   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Tau   Rogaland   Strand   Ute Har mikroramp.
Jørpeland   Rogaland   Strand   Ute Har bank, quarter.
Tau skule   Rogaland   Strand   UteRegistrert nedlagt 03.mai 2020
Hjelmeland   Rogaland   Hjelmeland   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Sand   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, miniramp.
Jelsa   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, manualbox.
Sauda   Rogaland   Sauda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Vikevåg   Rogaland   Rennesøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Åmøy   Rogaland   Rennesøy   Ute Har miniramp.
Kvitsøy   Rogaland   Kvitsøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Aksdal   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner.
Frakkagjerd   Rogaland   Tysvær   Ute Har bank, manualbox.
Tysværvåg   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, sliderail, bank.
Norheim   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Fabrikken   Rogaland   Karmøy   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Brekke   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 20.apr 2014
Grindhaug skule   Rogaland   Karmøy   Ute Har ledge, bank, spine.
Stokkastrand   Rogaland   Karmøy   Ute Har miniramp, spine, quarter.
Skudenes   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Vea   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 19.apr 2014
Vormedal   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Kopervik   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Visnes   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Håland skule   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Sandeid   Rogaland   Vindafjord   Ute Har mikroramp, funbox, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Ølen   Rogaland   Vindafjord   Ute Har ledge, sliderail, bowl, quarter.
Skjold   Rogaland   Vindafjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Velvet skatehall   Hordaland   Bergen   InneRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Kirkevoll   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Flaktveit   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, pyramide, spine, corner, manualbox, quarter.
Fysakhallen   Hordaland   Bergen   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Hetlevikhøyden   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Møhlenpris   Hordaland   Bergen   Ute Har bowl.
Melkeplassen   Hordaland   Bergen   Inne Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Amalie Skram skule   Hordaland   Bergen   Ute Har bowl.
Nordvik   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp.
Loddefjord   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
BM DIY   Hordaland   Bergen   Ute
Mjølkeråen   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Lynghaugparken   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, manualbox, quarter.
Tjønnen   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Krohnengen   Hordaland   Bergen   Ute Har mikroramp.
Etne   Hordaland   Etne   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, gap.
Skånevik   Hordaland   Etne   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap.
Sveio   Hordaland   Sveio   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Kuleseid   Hordaland   Bømlo   Ute Har miniramp.
Svortland   Hordaland   Bømlo   UteRegistrert nedlagt 28.apr 2015
Mosterhamn   Hordaland   Bømlo   Ute Har ledge, bank, spine.
Leirvik   Hordaland   Stord   UteRegistrert nedlagt 11.okt 2014
Nordbygdo   Hordaland   Stord   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Bandadalen   Hordaland   Stord   Ute
Rossneset   Hordaland   Fitjar   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Rimbareid   Hordaland   Fitjar   Ute Har bank, quarter.
Tysnes   Hordaland   Tysnes   UteRegistrert nedlagt 04.mar 2020
Rosendal   Hordaland   Kvinnherad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Sunndal   Hordaland   Kvinnherad   Ute Har mikroramp.
Uskedal   Hordaland   Kvinnherad   UteRegistrert nedlagt 02.mar 2020
Skare   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Ungdomsskulen   Hordaland   Odda   Ute Har mikroramp.
Odda   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Røldal   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Holmen   Hordaland   Ulvik   Ute Har mikroramp.
Granvin   Hordaland   Granvin   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Vangen   Hordaland   Voss   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Tvildemoen   Hordaland   Voss   Inne Har miniramp, ledge, bank, manualbox, quarter.
Øystese   Hordaland   Kvam   InneRegistrert nedlagt 08.apr 2015
Eikelandsosen   Hordaland   Fusa   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Bogøytunet   Hordaland   Fusa   Ute Har miniramp.
Kuventræ   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Nore neset skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Søfteland   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Nore øyane skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Halhjem   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Hegglandsdalen   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox.
Vinnes   Hordaland   Austevoll   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Bergheim   Hordaland   Askøy   InneRegistrert nedlagt 03.okt 2019
Kleppe   Hordaland   Askøy   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Stanghelle   Hordaland   Vaksdal   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Modalen   Hordaland   Modalen   Ute Har ledge, bank, quarter.
Hatland   Hordaland   Osterøy   Ute Har miniramp, funbox, manualbox.
Rongøy   Hordaland   Øygarden   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Nordbygda   Hordaland   Masfjorden   Ute Har miniramp.
Torget   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Florahallen   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har bowl.
Hardbakke   Sogn og fjordane   Solund   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter.
Høyanger   Sogn og fjordane   Høyanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kvåle   Sogn og fjordane   Sogndal   Ute Har miniramp, funbox, a-frame.
Lærdalsøyri   Sogn og fjordane   Lærdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, quarter.
Årdalstangen   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Øvre Årdal   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Sande   Sogn og fjordane   Gaular   UteRegistrert nedlagt 08.jul 2018
Hafstadparken   Sogn og fjordane   Førde   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Øyra   Sogn og fjordane   Naustdal   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Svelgen   Sogn og fjordane   Bremanger   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Gotteberg   Sogn og fjordane   Vågsøy   Ute
Leikanger   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Lapoint   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Jonaslåven   Sogn og fjordane   Selje   Inne Har miniramp.
Haugen skule   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox.
Eid   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox, ledge, bowl, corner.
Grodås   Sogn og fjordane   Hornindal   Ute
Sandane   Sogn og fjordane   Gloppen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner.
Stryn   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Folven camping   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har miniramp, sliderail, bank, quarter, a-frame.
Stryn ungdomsskule   Sogn og fjordane   Stryn   UteRegistrert nedlagt 16.aug 2015
Fjøsen   Møre og Romsdal   Molde   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Huset   Møre og Romsdal   Molde   InneRegistrert nedlagt 05.aug 2017
Spjelkavik   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Larsgården skule   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Moa   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Emblem   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, gap, a-frame.
Vågen   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Skjerva   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har funbox, ledge, bank.
Frei   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 28.jan 2014
Nordlandet ungdomsskule   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 29.okt 2016
Fosnavåg   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Stokksund   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Vikholmen   Møre og Romsdal   Ulstein   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter, a-frame.
Volda   Møre og Romsdal   Volda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Hovden   Møre og Romsdal   Ørsta   Inne Har mikroramp, miniramp.
Ørsta   Møre og Romsdal   Ørsta   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Sjøholt   Møre og Romsdal   Ørskog   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Geiranger   Møre og Romsdal   Stranda   UteRegistrert nedlagt 11.jul 2019
Stordal   Møre og Romsdal   Stordal   Ute Har bank, trapp, corner, manualbox.
Sykkylven   Møre og Romsdal   Sykkylven   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Valderøy ungdomsskule   Møre og Romsdal   Giske   UteRegistrert nedlagt 02.feb 2020
Valderøy   Møre og Romsdal   Giske   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Vestnes   Møre og Romsdal   Vestnes   Ute Har funbox.
Helland   Møre og Romsdal   Vestnes   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Innfjorden   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Åndalsnes   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, spine, manualbox, quarter.
Falkhytta   Møre og Romsdal   Aukra   Ute Har miniramp.
Elnesvågen   Møre og Romsdal   Fræna   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Eide   Møre og Romsdal   Eide   Ute Har miniramp.
Tingvoll   Møre og Romsdal   Tingvoll   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Sunndalsøra   Møre og Romsdal   Sunndal   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, a-frame.
Surnadal   Møre og Romsdal   Surnadal   Ute Har miniramp.
Skjermvegen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl.
Klæbu   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox, quarter.
Vikåsen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Nypvang skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har mikroramp.
Breidablikk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 13.sep 2017
Rosten skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har bank, trapp.
Romolslia skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge.
Selsbakk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sunnland skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, corner.
Eberg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Hoeggen skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Charlottenlund skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Sjetnemarka   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Trikkestallen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Finalebanen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, manualbox.
Svartlamoen   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Utleira   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Rosenborg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Kolstaddalen   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Brattøra   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute
Brekstad   Sør-Trøndelag   Ørland   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Åsly skule   Sør-Trøndelag   Rissa   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox.
Bjugn   Sør-Trøndelag   Bjugn   Ute Har vertramp, funbox, corner.
Oppdal skatehall   Sør-Trøndelag   Oppdal   InneRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Oppdal   Sør-Trøndelag   Oppdal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Berkåk   Sør-Trøndelag   Rennebu   Ute Har mikroramp.
Orkdalsbanken   Sør-Trøndelag   Orkdal   UteRegistrert nedlagt 01.mai 2019
Røros   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har miniramp.
Røros skule   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hov   Sør-Trøndelag   Holtålen   Ute Har mikroramp.
Melhus   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Gimse   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har mikroramp, bank.
Skaun   Sør-Trøndelag   Skaun   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sørborgen   Sør-Trøndelag   Klæbu   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Hommelvik   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Midtsand   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute
Guldbergaunet   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, corner.
Egge   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Otterøy   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har funbox, a-frame.
Namsos   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har mikroramp.
Stjørdal   Nord-Trøndelag   Stjørdal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox.
Leksvik   Nord-Trøndelag   Leksvik   Ute Har mikroramp.
Stadionparken   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox, quarter.
Moan   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Levanger ungdomsskule   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge.
Verdal skule   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute
Verdal   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter, gap, a-frame.
Malm   Nord-Trøndelag   Verran   Ute
Grong   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har sliderail, bank, quarter, gap, a-frame.
Namdal folkehøgskule   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har miniramp.
Rørvik   Nord-Trøndelag   Vikna   Ute Har bank, quarter.
Lensmyra   Nord-Trøndelag   Inderøy   UteRegistrert nedlagt 23.feb 2014
Sakshaug   Nord-Trøndelag   Inderøy   Ute Har bowl.
Mørkvedmarka   Nordland   Bodø   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Alstad   Nordland   Bodø   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Fjølhangaren   Nordland   Bodø   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Rensåsen   Nordland   Bodø   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Hunstad   Nordland   Bodø   Ute Har miniramp.
Saltvern skule   Nordland   Bodø   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Bjerkvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Narvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Brønnøysund   Nordland   Brønnøy   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, pyramide, corner.
Sandnessjøen   Nordland   Alstahaug   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Kippermoen   Nordland   Vefsn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Mosjøen skule   Nordland   Vefsn   Ute Har mikroramp.
Kulstad   Nordland   Vefsn   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Nesna   Nordland   Nesna   Ute Har miniramp.
Skillevollen   Nordland   Rana   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Gruben   Nordland   Rana   UteRegistrert nedlagt 05.jun 2014
Tjongsfjord   Nordland   Rødøy   Ute Har funbox, sliderail.
Glomfjord   Nordland   Meløy   Ute Har mikroramp.
Vestmyra   Nordland   Fauske   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Røsvik   Nordland   Sørfold   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Straumen   Nordland   Sørfold   UteRegistrert nedlagt 04.mar 2020
Oppeid   Nordland   Hamarøy   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Fenes   Nordland   Lødingen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox.
Værøy   Nordland   Værøy   Ute Har funbox, pyramide, corner, quarter.
Leknes   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Eltoft   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Lofothallen   Nordland   Vestvågøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Kabelvåg   Nordland   Vågan   Inne Har miniramp.
Stokmarknes   Nordland   Hadsel   Ute Har mikroramp.
Steine   Nordland   Bø   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Sortland   Nordland   Sortland   Ute Har bank, manualbox, quarter.
Andenes   Nordland   Andøy   Ute Har miniramp.
Blåmann   Troms   Tromsø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Sommerlyst skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Elvebakken   Troms   Tromsø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Fløyahallen   Troms   Tromsø   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Grønnåsen skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Mortensnes   Troms   Tromsø   Ute Har mikroramp, ledge, bank, trapp, manualbox, quarter.
Tromstun skule   Troms   Tromsø   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox.
Nansenplass   Troms   Tromsø   Ute Har miniramp.
Harstad skule   Troms   Harstad   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Bergseng   Troms   Harstad   Ute Har mikroramp.
Busstorget   Troms   Harstad   Ute Har spine, manualbox, quarter.
Borkenes   Troms   Kvæfjord   Ute Har funbox, quarter.
Evenskjer   Troms   Skånland   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Ibestad   Troms   Ibestad   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Gratangsbotn   Troms   Gratangen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Setermoen   Troms   Bardu   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Sørreisa   Troms   Sørreisa   Inne
Skaland   Troms   Berg   Ute Har mikroramp, bank.
Finnsnes   Troms   Lenvik   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Lyngseidet   Troms   Lyngen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Storslett   Troms   Nordreisa   Ute Har miniramp.
Burfjord   Troms   Kvænangen   Ute Har miniramp.
Vadsø   Finnmark   Vadsø   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, bank, manualbox.
Hauen   Finnmark   Hammerfest   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Alta   Finnmark   Alta   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Komsa skule   Finnmark   Alta   Ute Har mikroramp.
Honningsvåg   Finnmark   Nordkapp   Ute Har funbox, manualbox, quarter.
Lakselv   Finnmark   Porsanger   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Berlevåg   Finnmark   Berlevåg   UteRegistrert nedlagt 26.mar 2015
Tana bru   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter, med meir.
Seida   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Båtsfjord   Finnmark   Båtsfjord   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Kirkenes skule   Finnmark   Sør-Varanger   Ute Har sliderail, bowl, trapp.
Longyearbyen   Svalbard   Spitsbergen   Ute Har miniramp.