Oversikt over anlegg for rullebrett i Norge

Til startside
NavnFylkeKommuneTypeApparat
Berg   Østfold   Halden   Ute Har mikroramp.
Halden   Østfold   Halden   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Verket   Østfold   Moss   Ute Har mikroramp.
Myra   Østfold   Moss   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Bytårnet   Østfold   Moss   Ute
Stadion   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Landeberga   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Glengshølen   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, spine, corner, quarter.
Lindal   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Jelsnes   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Grålum   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, bank, quarter.
Fredrikstad skatehall   Østfold   Fredrikstad   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Bevø camping   Østfold   Fredrikstad   Ute Har mikroramp.
Rolvsøy   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank.
Nylende   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, bank, quarter.
Borge   Østfold   Fredrikstad   UtePlanlagt 2015. Skal få bowl.
Lisleby   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Furuheim   Østfold   Fredrikstad   Ute Har bank, manualbox.
Steffensjordet   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, pyramide, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Rød   Østfold   Hvaler   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner.
Marker   Østfold   Marker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Skjønhaug   Østfold   Trøgstad   Ute Har mikroramp.
Spydeberg   Østfold   Spydeberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank.
Askim   Østfold   Askim   Ute Har funbox, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Korsgård   Østfold   Askim   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Mysen   Østfold   Eidsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Skiptvet   Østfold   Skiptvet   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Vestgård   Østfold   Skiptvet   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Rakkestad   Østfold   Rakkestad   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Karlshus   Østfold   Råde   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Spetalen   Østfold   Råde   Ute Har miniramp, funbox, ledge, corner.
Øreåsen   Østfold   Rygge   Ute Har miniramp, funbox, bank.
Ekholt   Østfold   Rygge   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, corner.
Svinndal   Østfold   Våler   Ute
Kirkebygden   Østfold   Våler   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Tomter   Østfold   Hobøl   Ute Har miniramp.
Risil   Akershus   Vestby   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Hølen   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Vestby skatehall   Akershus   Vestby   Inne Har miniramp.
Garder   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, manualbox.
Brevik   Akershus   Vestby   Ute Har funbox, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Langhus   Akershus   Ski   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter, gap, a-frame.
Siggerud   Akershus   Ski   UtePlanlagt 2017.
Ski ungdomsskule   Akershus   Ski   Ute Har miniramp.
Ski   Akershus   Ski   Ute Har mikroramp, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Kråkstad   Akershus   Ski   Ute Har miniramp, funbox, ledge, quarter.
Brønnerud   Akershus   Ås   UtePlanlagt 2016.
Ås   Akershus   Ås   Ute Har funbox, bank, pyramide, quarter.
Foleslåråsen   Akershus   Ås   Ute Har quarter.
Sjøskogen skule   Akershus   Ås   Ute Har miniramp.
Åsgård skule   Akershus   Ås   Ute
Nordby   Akershus   Ås   Ute
Seiersten   Akershus   Frogn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox.
Saga   Akershus   Nesodden   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Alværn   Akershus   Nesodden   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Tangen   Akershus   Nesodden   Ute Har bowl.
Tårnåsen   Akershus   Oppegård   Ute Har miniramp.
Kolbotn   Akershus   Oppegård   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, quarter.
Greverud   Akershus   Oppegård   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Rykkin   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Evje   Akershus   Bærum   Ute
Fornebu   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Rud rampland   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Mølladammen   Akershus   Bærum   Ute
Hundsund   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Haslum   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, bank, bowl, manualbox, quarter.
Arena Bekkestua   Akershus   Bærum   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Føyka   Akershus   Asker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Hovedgården   Akershus   Asker   Ute Har mikroramp.
Vollen   Akershus   Asker   Ute
Bråte   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har ledge, quarter.
Aursmoen   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Bjørkelangen   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Lørenfallet   Akershus   Sørum   Ute Har mikroramp.
Melvold skule   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Sørumsand   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, quarter.
Frogner   Akershus   Sørum   Ute Har ledge, sliderail, corner, manualbox, quarter.
Fedrelandet   Akershus   Fet   Ute Har mikroramp, quarter.
Rælingen   Akershus   Rælingen   Ute Har mikroramp.
Åmot   Akershus   Rælingen   Ute Har mikroramp.
Sandbekken   Akershus   Rælingen   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Streifinn   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner.
Ytre Enebakk   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, pyramide, quarter.
Kjenn   Akershus   Lørenskog   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Sørlihavna   Akershus   Lørenskog   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox.
Slora   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Tæruddalen   Akershus   Skedsmo   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Brånås   Akershus   Skedsmo   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Sten-Tærud skule   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Elvetangen   Akershus   Nittedal   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox.
Li   Akershus   Nittedal   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Skyttamyra   Akershus   Nittedal   Ute
Rotnes   Akershus   Nittedal   UtePlanlagt 2018. Skal få bowl.
Gjerdrum   Akershus   Gjerdrum   Ute
Veståsen   Akershus   Gjerdrum   Ute Har mikroramp.
Nordbytjernet   Akershus   Ullensaker   Inne
Gystadmarka   Akershus   Ullensaker   Ute Har ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter.
Olaløkka   Akershus   Ullensaker   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, bank, quarter.
Neskollen   Akershus   Nes   Ute Har miniramp, ledge.
Framtun skule   Akershus   Nes   Ute Har mikroramp.
Auli   Akershus   Nes   Ute Har funbox, ledge.
Ås skule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har miniramp.
Råholt ungdomsskule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Langset   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Badet   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Nannestad   Akershus   Nannestad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Maura skule   Akershus   Nannestad   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Dalheim   Akershus   Hurdal   Ute Har ledge, bank, spine.
Bjørnholt   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, funbox, bank, pyramide, quarter.
Holmlia   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp.
Skullerud skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp.
Jordal   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Skullerud   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Lambertseter   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, bank, pyramide.
Langkaia   Oslo   Oslo   Ute Har sliderail, bank.
Veitvet   Oslo   Oslo   Ute
Nordpolen skule   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bowl, pyramide, corner, manualbox.
Morellbakken   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, corner.
Vika   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Voldsløkka   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter, a-frame, med meir.
Gamle Oslo   Oslo   Oslo   Ute Har bowl.
Torshov   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Skøyenåsen   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Det gule huset   Oslo   Oslo   Inne Har miniramp.
Haugerud   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox.
Marienlyst   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Mølleparken   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bank.
Ruseløkka   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, bank, quarter.
Engebråten   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Storo   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 30.jun 2017
Bredtvet   Oslo   Oslo   Ute Har ledge.
Manglerud   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Fyrstikkallèen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Frognerstranda   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Skur 13 Filipstad   Oslo   Oslo   Inne
Haugenstua   Oslo   Oslo   Ute Har sliderail, bank, spine, manualbox.
Haugenstua skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner.
Teisen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter, a-frame.
Torshovdalen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail.
Kongsvinger   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har ledge, bank, trapp, corner, manualbox.
Brandval   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, quarter.
Ingeberg   Hedmark   Hamar   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2017
Koigen   Hedmark   Hamar   Ute Har ledge, sliderail, bowl, trapp, pyramide, med meir.
Yrkesskolen   Hedmark   Hamar   Inne
Kylstad   Hedmark   Ringsaker   Ute Har miniramp, ledge, sliderail.
Fønix skatehall   Hedmark   Ringsaker   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Strandsaga   Hedmark   Ringsaker   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Hempa   Hedmark   Ringsaker   Ute Har miniramp.
Åsmarka   Hedmark   Ringsaker   Ute Har mikroramp, miniramp.
Garveriet   Hedmark   Ringsaker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Løten   Hedmark   Løten   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Stange   Hedmark   Stange   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Åsbygda   Hedmark   Stange   UteRegistrert nedlagt 25.jun 2017
Mo   Hedmark   Nord-Odal   Ute Har mikroramp.
Skarnes   Hedmark   Sør-Odal   Ute
Sander   Hedmark   Sør-Odal   Ute Har manualbox, quarter.
Skotterud   Hedmark   Eidskog   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Flisa   Hedmark   Åsnes   Ute Har sliderail.
Elverum ungdomsskule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter, a-frame.
Sørskogbygda skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Hernes skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, quarter.
Hanstad skule   Hedmark   Elverum   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Innbygda   Hedmark   Trysil   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Nybergsund   Hedmark   Trysil   Ute Har miniramp.
Trysil   Hedmark   Trysil   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Engvoll   Hedmark   Åmot   Ute
Koppang   Hedmark   Stor-Elvdal   Ute Har miniramp.
Ramsmoen   Hedmark   Tynset   Ute Har mikroramp, miniramp.
Tynset   Hedmark   Tynset   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Strandpromenaden   Oppland   Lillehammer   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Sportsplassen   Oppland   Lillehammer   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, manualbox.
Campingplassen   Oppland   Lillehammer   InnePlanlagt 2017.
Trykkeriet   Oppland   Gjøvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Jernbaneparken   Oppland   Gjøvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Hovdetjernet   Oppland   Gjøvik   Ute Har miniramp.
Dombås   Oppland   Dovre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Lesja   Oppland   Lesja   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, quarter.
Bismo   Oppland   Skjåk   Ute Har funbox, corner, quarter.
Lom   Oppland   Lom   Ute Har miniramp.
VillaParken   Oppland   Vågå   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Lalm   Oppland   Vågå   Ute Har mikroramp, ledge, bank.
Klones   Oppland   Vågå   InneRegistrert nedlagt 24.mar 2015
Skåbu   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, spine, corner.
Sødorp   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp.
Kåjå   Oppland   Nord-Fron   Ute Har miniramp.
Sel   Oppland   Sel   Ute Har miniramp, a-frame.
Vesle Hjellum   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp.
Otta   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank.
Heidal skule   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp.
Øyer   Oppland   Øyer   Ute Har sliderail, bank, trapp.
Raufoss   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Reinsvoll   Oppland   Vestre Toten   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Thune skule   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, miniramp.
Ihle   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Jevnaker   Oppland   Jevnaker   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Oppdalen   Oppland   Lunner   Ute
Grua   Oppland   Lunner   Ute Har funbox, bank.
Harestua   Oppland   Lunner   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox.
Gran   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Brandbu   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, spine, quarter, a-frame.
Odnes   Oppland   Søndre Land   Ute
Fluberg   Oppland   Søndre Land   Ute Har miniramp.
Parken   Oppland   Nordre Land   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Fossvang   Oppland   Sør-Aurdal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Begnadalen   Oppland   Sør-Aurdal   Ute Har miniramp.
Bruflat   Oppland   Etnedal   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Eplehagen   Oppland   Nord-Aurdal   UteRegistrert nedlagt 24.mar 2015
Fagernes   Oppland   Nord-Aurdal   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Slidre   Oppland   Vestre Slidre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Tingvang   Oppland   Øystre Slidre   Ute Har miniramp.
Vang   Oppland   Vang   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, gap.
Bruparken   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Åskollen   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Nøstedhallen   Buskerud   Drammen   Inne Har ledge, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Fjell skule   Buskerud   Drammen   UteRegistrert nedlagt 25.jul 2014
Bragernes skule   Buskerud   Drammen   Ute Har bank, quarter.
Konnerud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Berskog   Buskerud   Drammen   Ute Har mikroramp, miniramp, ledge, bank.
Galterud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Drammen park   Buskerud   Drammen   Ute Har sliderail, bank, bowl, quarter.
Hvittingfoss   Buskerud   Kongsberg   Ute Har miniramp.
Kongsgårdmoen   Buskerud   Kongsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Kongsberg   Buskerud   Kongsberg   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Kongsberghallen   Buskerud   Kongsberg   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Heistadmoen   Buskerud   Kongsberg   Inne Har miniramp, bank, spine, quarter.
Gamlegrendåsen   Buskerud   Kongsberg   Ute
Veiginmarka   Buskerud   Ringerike   Ute Har mikroramp, miniramp.
Hole ungdomsskule   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Vik   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Gol   Buskerud   Gol   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Låven   Buskerud   Hemsedal   Inne Har miniramp.
Ål   Buskerud   Ål   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Geilo   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp, funbox, bank, quarter.
Hol   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp.
Prestfoss   Buskerud   Sigdal   Ute
Krøderen   Buskerud   Krødsherad   Ute Har funbox, corner.
Vikersund   Buskerud   Modum   Ute Har funbox, ledge, pyramide, corner, quarter.
Kløftefoss   Buskerud   Modum   Ute Har miniramp.
Loesmoen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Hokksund   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Vestfossen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Ormåsen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, sliderail, manualbox.
Krokstad skule   Buskerud   Nedre Eiker   Ute Har mikroramp.
Eknes   Buskerud   Nedre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Hegg   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Lierbyen   Buskerud   Lier   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Høvik skule   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner.
Slemmestad   Buskerud   Røyken   Ute Har bowl.
Hyggen   Buskerud   Røyken   Ute Har mikroramp.
Spikkestad   Buskerud   Røyken   Ute Har mikroramp.
Midtbygda   Buskerud   Røyken   Ute
Sætre skule   Buskerud   Hurum   Ute Har mikroramp, bank, spine.
Rødberg   Buskerud   Nore og Uvdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Horten   Vestfold   Horten   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Åsgårdstrand   Vestfold   Horten   UteRegistrert nedlagt 18.mar 2015
Gjøklep   Vestfold   Holmestrand   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, a-frame.
Hillestad   Vestfold   Holmestrand   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Gunnarsbø   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Eik   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter.
Sem   Vestfold   Tønsberg   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Knattholmen   Vestfold   Sandefjord   Ute
Sandefjord   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Krokenskogen   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, ledge, quarter.
Bugården   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Åsane   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Osterøya   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, ledge, bank, manualbox.
Haukerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Helgerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Alfredhallen   Vestfold   Larvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Kleiverlendet   Vestfold   Larvik   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Månejordet   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Hvarnes   Vestfold   Larvik   Ute Har miniramp.
Sky skule   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp.
Svelvik   Vestfold   Svelvik   UteRegistrert nedlagt 10.apr 2015
Sande   Vestfold   Sande   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Svelvik   Vestfold   Sande   Ute
Bibo   Vestfold   Re   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Revetal skule   Vestfold   Re   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox, quarter.
Revetal   Vestfold   Re   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Andebu skule   Vestfold   Andebu   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Andebu   Vestfold   Andebu   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Vear   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Stokke   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Torød   Vestfold   Nøtterøy   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Herstad   Vestfold   Nøtterøy   Ute
Tjøme   Vestfold   Tjøme   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter.
Svarstad   Vestfold   Lardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vestsiden   Telemark   Porsgrunn   Ute
Lundedalen   Telemark   Porsgrunn   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, bank.
Kjølnes   Telemark   Porsgrunn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Valhallveien   Telemark   Skien   Ute Har funbox.
Klosterøya   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Kongerød skule   Telemark   Skien   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Lundedalen   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Skien skatehall   Telemark   Skien   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Rullaren skatehall   Telemark   Notodden   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Siljan   Telemark   Siljan   Ute Har bank, manualbox, quarter, a-frame.
Langesund   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Herre skule   Telemark   Bamble   Ute Har miniramp.
Rugtvedt   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Skåtøy   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp.
Kalstad   Telemark   Kragerø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Helle   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp, ledge, bowl, manualbox.
Sannidal   Telemark   Kragerø   Ute Har mikroramp.
Drangedal   Telemark   Drangedal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Holla   Telemark   Nome   Ute Har mikroramp, miniramp, vertramp, manualbox.
Fen skule   Telemark   Nome   Inne Har miniramp, sliderail, bank, trapp, quarter.
Ulefoss   Telemark   Nome   UteRegistrert nedlagt 22.okt 2013
Lunde skule   Telemark   Nome   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Betongparken i Bø   Telemark   Bø   Ute Har ledge, bank, bowl, quarter.
Bø inneramp   Telemark   Bø   Inne Har miniramp.
Såheimshallen   Telemark   Tinn   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Sportsplassen   Telemark   Tinn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Austbygde   Telemark   Tinn   Ute Har miniramp.
Seljord   Telemark   Seljord   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Nutheim   Telemark   Seljord   Ute Har miniramp.
Vrådal   Telemark   Kviteseid   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kyrkjebygda   Telemark   Nissedal   Ute Har sliderail, bank, quarter, a-frame.
Tveit   Telemark   Nissedal   Ute
Fyresdal   Telemark   Fyresdal   Ute Har funbox, quarter.
Åmdals verk   Telemark   Tokke   Ute Har miniramp.
Dalen   Telemark   Tokke   Ute Har miniramp.
Øyfjell   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp.
Camp Vierli   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Rauland   Telemark   Vinje   Ute
Søndeled   Aust-Agder   Risør   Ute
Kjempesteinsmyra   Aust-Agder   Risør   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox.
Tønnevoll   Aust-Agder   Grimstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Roligheden   Aust-Agder   Arendal   Ute Har miniramp, bank, manualbox.
Arendal skatehall   Aust-Agder   Arendal   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Sandnes   Aust-Agder   Arendal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, manualbox, quarter.
Barbu   Aust-Agder   Arendal   UtePlanlagt 2018.
Saltrød   Aust-Agder   Arendal   Ute Har mikroramp, sliderail, bank, trapp, manualbox.
Moltemyr skule   Aust-Agder   Arendal   Ute
Myra   Aust-Agder   Arendal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Asdal   Aust-Agder   Arendal   Ute Har bank, spine.
Kilsund   Aust-Agder   Arendal   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Sam Eyde   Aust-Agder   Arendal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox, quarter.
Gjerstad   Aust-Agder   Gjerstad   Ute Har ledge, sliderail, quarter.
Vegårshei skule   Aust-Agder   Vegårshei   Ute
Songe   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Lyngmyr   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Gjeving   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Dypvåg   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har miniramp.
Lillesand   Aust-Agder   Lillesand   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Hestheia   Aust-Agder   Lillesand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Lillesand skatehall   Aust-Agder   Lillesand   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Åmli   Aust-Agder   Åmli   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, pyramide, corner, quarter.
Furuly   Aust-Agder   Evje og Hornnes   Ute
Bygland skule   Aust-Agder   Bygland   Ute Har manualbox.
Valle   Aust-Agder   Valle   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Bykle   Aust-Agder   Bykle   Ute Har mikroramp, funbox, bank, quarter.
Hovden   Aust-Agder   Bykle   Inne
Holte   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Haumyrheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Justvik   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Hånes   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har miniramp, sliderail, quarter.
Øvre Slettheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Ryen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, quarter.
Vågsbygd   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp.
Havlimyra skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Vision   Vest-Agder   Kristiansand   Inne Har vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Nybyen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Idda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Vigvoll   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Sjøstrand skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp.
Bråvann   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har bowl.
Lindebøskauen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, quarter, med meir.
Torkelsmyr   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Møvik   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 16.nov 2013
Fiskå skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Oddemarka skule   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 07.apr 2015
Hellemyr   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge.
Krossen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, spine.
Tinnheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Samsen   Vest-Agder   Kristiansand   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Bystranda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Vassmyra   Vest-Agder   Mandal   Ute Har miniramp.
Speilen   Vest-Agder   Mandal   Ute Har funbox, ledge, manualbox.
Farsund   Vest-Agder   Farsund   UteRegistrert nedlagt 23.okt 2015
Lista-Flipside   Vest-Agder   Farsund   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Sundeparken   Vest-Agder   Flekkefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Hægeland   Vest-Agder   Vennesla   Ute Har funbox, ledge.
Vennesla   Vest-Agder   Vennesla   Ute Har miniramp.
Birkelid   Vest-Agder   Songdalen   Ute Har mikroramp.
Nygård   Vest-Agder   Søgne   Ute Har mikroramp.
Tangvall   Vest-Agder   Søgne   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox, quarter.
Laudal   Vest-Agder   Marnardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Kyrkjebygd   Vest-Agder   Åseral   Ute Har funbox, corner, quarter.
Vigeland   Vest-Agder   Lindesnes   Ute Har mikroramp.
Karma skatehall   Vest-Agder   Lyngdal   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hamran   Vest-Agder   Lyngdal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox.
Kvinesdal   Vest-Agder   Kvinesdal   InneRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Sinnes skule   Vest-Agder   Sirdal   Ute Har funbox, spine, quarter.
Rinnan   Rogaland   Eigersund   Ute Har mikroramp, ledge.
Hellvik   Rogaland   Eigersund   UteRegistrert nedlagt 09.mai 2015
Slettebø   Rogaland   Eigersund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Sandved   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Varatun   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, bank, corner.
Figgjo   Rogaland   Sandnes   Ute Har bank, quarter.
Hommersåk   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Soma   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Ruten   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Austrått   Rogaland   Sandnes   Ute Har bowl.
Hana   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, manualbox.
Sørbø   Rogaland   Sandnes   Ute
Buggeland   Rogaland   Sandnes   Ute Har ledge, bank, spine.
Skårlia   Rogaland   Sandnes   Ute Har sliderail, bank.
Bogafjell   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Figgjo skule   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Porsholen   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Vardeneset   Rogaland   Stavanger   Ute
Kjelvene   Rogaland   Stavanger   Ute Har bowl.
Stavanger skatehall   Rogaland   Stavanger   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Tastarustå   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, spine, manualbox, quarter.
Bekkefaret   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Tasta   Rogaland   Stavanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap.
Kvernevik   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Hinna   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank.
Vassøy   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Hundvåg   Rogaland   Stavanger   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Madlamark   Rogaland   Stavanger   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Bokkaskogen   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Karmsund vidaregåande skule   Rogaland   Haugesund   Ute
Sjåvikvegen   Rogaland   Haugesund   Ute Har bowl.
Skåredalen   Rogaland   Haugesund   Ute Har funbox, sliderail.
Grytå   Rogaland   Haugesund   UtePlanlagt 2017.
Haugaland skatehall   Rogaland   Haugesund   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Åna-Sira   Rogaland   Sokndal   Ute Har miniramp.
Moi   Rogaland   Lund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Eik   Rogaland   Lund   Ute Har mikroramp.
Vikeså   Rogaland   Bjerkreim   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Brusand   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Ogna   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bowl, quarter.
Varhaug   Rogaland   Hå   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Nærbø   Rogaland   Hå   Ute Har funbox, bank, quarter.
Vigrestad   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Bore   Rogaland   Klepp   Ute Har miniramp.
Kleppekrossen   Rogaland   Klepp   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter, gap.
Svertingstad   Rogaland   Time   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Lyefjell   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Bryne   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Stemmen   Rogaland   Time   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap, med meir.
Rossaland   Rogaland   Time   Ute Har mikroramp, sliderail.
Lye   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter, med meir.
Håholen   Rogaland   Time   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Opstad   Rogaland   Gjesdal   Ute Har mikroramp.
Solås   Rogaland   Gjesdal   Ute Har quarter.
Fiskebekk   Rogaland   Gjesdal   Ute Har funbox, bank, quarter.
Dysjaland   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, spine, manualbox.
Sola   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Tjelta   Rogaland   Sola   InnePlanlagt 2018.
Tananger   Rogaland   Sola   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Stangaland   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Randaberg   Rogaland   Randaberg   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Forsand   Rogaland   Forsand   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Tau skule   Rogaland   Strand   Ute Har miniramp, ledge, manualbox.
Jørpeland   Rogaland   Strand   Ute Har bank, quarter.
Tau   Rogaland   Strand   Ute Har mikroramp.
Hjelmeland   Rogaland   Hjelmeland   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Sand   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, miniramp.
Jelsa   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, manualbox.
Sauda   Rogaland   Sauda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Vikevåg   Rogaland   Rennesøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Åmøy   Rogaland   Rennesøy   Ute Har miniramp.
Kvitsøy   Rogaland   Kvitsøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Aksdal   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner.
Frakkagjerd   Rogaland   Tysvær   Ute Har bank, manualbox.
Tysværvåg   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, sliderail, bank.
Brekke   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 20.apr 2014
Grindhaug skule   Rogaland   Karmøy   Ute Har ledge, bank, spine.
Vea   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 19.apr 2014
Stokkastrand   Rogaland   Karmøy   Ute Har miniramp, spine, quarter.
Håland skule   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp.
Visnes   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vormedal   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Fabrikken   Rogaland   Karmøy   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Skudenes   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Kopervik   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Norheim   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Skjold   Rogaland   Vindafjord   Ute
Sandeid   Rogaland   Vindafjord   Ute Har mikroramp, funbox, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
BM DIY   Hordaland   Bergen   Ute
Velvet skatehall   Hordaland   Bergen   InneRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Lynghaugparken   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, manualbox, quarter.
Loddefjord   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Hetlevikhøyden   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Krohnengen   Hordaland   Bergen   Ute Har mikroramp.
Mjølkeråen   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Møhlenpris   Hordaland   Bergen   Ute Har bowl.
Flaktveit   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, pyramide, spine, corner, manualbox, quarter.
Kirkevoll   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Fysakhallen   Hordaland   Bergen   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Nordvik   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp.
Tjønnen   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Etne   Hordaland   Etne   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, gap.
Skånevik   Hordaland   Etne   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap.
Sveio   Hordaland   Sveio   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Kuleseid   Hordaland   Bømlo   Ute Har miniramp.
Svortland   Hordaland   Bømlo   UteRegistrert nedlagt 28.apr 2015
Mosterhamn   Hordaland   Bømlo   Ute Har ledge, bank, spine.
Leirvik   Hordaland   Stord   UteRegistrert nedlagt 11.okt 2014
Bandadalen   Hordaland   Stord   Ute
Nordbygdo   Hordaland   Stord   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Rimbareid   Hordaland   Fitjar   Ute Har bank, quarter.
Rossneset   Hordaland   Fitjar   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Tysnes   Hordaland   Tysnes   UtePlanlagt 2016.
Uskedal   Hordaland   Kvinnherad   UtePlanlagt 2016.
Rosendal   Hordaland   Kvinnherad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Skare   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Ungdomsskulen   Hordaland   Odda   Ute Har mikroramp.
Røldal   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Odda   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Holmen   Hordaland   Ulvik   Ute Har mikroramp.
Granvin   Hordaland   Granvin   Ute Har mikroramp.
Tvildemoen   Hordaland   Voss   Inne Har miniramp, ledge, bank, manualbox, quarter.
Vangen   Hordaland   Voss   Ute Har mikroramp.
Øystese   Hordaland   Kvam   InneRegistrert nedlagt 08.apr 2015
Bogøytunet   Hordaland   Fusa   Ute Har miniramp.
Eikelandsosen   Hordaland   Fusa   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Halhjem   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Kuventræ   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Nore neset skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Nore øyane skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hegglandsdalen   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox.
Søfteland   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Vinnes   Hordaland   Austevoll   Ute Har miniramp.
Bergheim   Hordaland   Askøy   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Kleppe   Hordaland   Askøy   Ute Har ledge, sliderail, bank.
Stanghelle   Hordaland   Vaksdal   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Modalen   Hordaland   Modalen   Ute Har ledge, bank, quarter.
Hatland   Hordaland   Osterøy   Ute Har miniramp, funbox.
Rongøy   Hordaland   Øygarden   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Nordbygda   Hordaland   Masfjorden   Ute Har miniramp.
Florahallen   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har bowl.
Torget   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Hardbakke   Sogn og fjordane   Solund   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter.
Høyanger   Sogn og fjordane   Høyanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kvåle   Sogn og fjordane   Sogndal   Ute Har miniramp, funbox, a-frame.
Lærdalsøyri   Sogn og fjordane   Lærdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, quarter.
Årdalstangen   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Øvre Årdal   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Sande   Sogn og fjordane   Gaular   UtePlanlagt 2016.
Hafstadparken   Sogn og fjordane   Førde   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Øyra   Sogn og fjordane   Naustdal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Svelgen   Sogn og fjordane   Bremanger   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Gotteberg   Sogn og fjordane   Vågsøy   UtePlanlagt 2018.
Leikanger   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Lapoint   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Jonaslåven   Sogn og fjordane   Selje   Inne Har miniramp.
Eid   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox, ledge, bowl, corner.
Haugen skule   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox.
Grodås   Sogn og fjordane   Hornindal   Ute
Sandane   Sogn og fjordane   Gloppen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner.
Stryn   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Stryn ungdomsskule   Sogn og fjordane   Stryn   UteRegistrert nedlagt 16.aug 2015
Folven camping   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har miniramp, sliderail, bank, quarter, a-frame.
Huset   Møre og Romsdal   Molde   InneRegistrert nedlagt 05.aug 2017
Fjøsen   Møre og Romsdal   Molde   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Moa   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Spjelkavik   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Larsgården skule   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Emblem   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, gap, a-frame.
Nordlandet ungdomsskule   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 29.okt 2016
Frei   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 28.jan 2014
Skjerva   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har funbox, ledge, bank.
Vågen   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Fosnavåg   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Stokksund   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Vikholmen   Møre og Romsdal   Ulstein   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter, a-frame.
Volda   Møre og Romsdal   Volda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Hovden   Møre og Romsdal   Ørsta   Inne Har mikroramp, miniramp.
Ørsta   Møre og Romsdal   Ørsta   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Sjøholt   Møre og Romsdal   Ørskog   Ute
Stordal   Møre og Romsdal   Stordal   Ute Har bank, trapp, corner, manualbox.
Sykkylven   Møre og Romsdal   Sykkylven   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Valderøy ungdomsskule   Møre og Romsdal   Giske   Ute Har mikroramp, a-frame.
Valderøy   Møre og Romsdal   Giske   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Helland   Møre og Romsdal   Vestnes   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Vestnes   Møre og Romsdal   Vestnes   Ute Har funbox.
Åndalsnes   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, spine, manualbox, quarter.
Innfjorden   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Falkhytta   Møre og Romsdal   Aukra   Ute Har miniramp.
Elnesvågen   Møre og Romsdal   Fræna   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Eide   Møre og Romsdal   Eide   Ute Har miniramp.
Tingvoll   Møre og Romsdal   Tingvoll   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Sunndalsøra   Møre og Romsdal   Sunndal   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, a-frame.
Surnadal   Møre og Romsdal   Surnadal   Ute Har miniramp.
Rosten skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har bank, trapp.
Kolstaddalen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Utleira   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Breidablikk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 13.sep 2017
Brattøra   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute
Sjetnemarka   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har vertramp.
Vikåsen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Charlottenlund skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Hoeggen skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har mikroramp.
Eberg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Nypvang skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har mikroramp.
Svartlamoen   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sunnland skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, corner.
Trikkestallen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Selsbakk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Finalebanen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, manualbox.
Rosenborg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Romolslia skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge.
Brekstad   Sør-Trøndelag   Ørland   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Åsly skule   Sør-Trøndelag   Rissa   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox.
Bjugn   Sør-Trøndelag   Bjugn   Ute Har vertramp, funbox, corner.
Oppdal skatehall   Sør-Trøndelag   Oppdal   InneRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Oppdal   Sør-Trøndelag   Oppdal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Berkåk   Sør-Trøndelag   Rennebu   Ute Har mikroramp.
Orkdalsbanken   Sør-Trøndelag   Orkdal   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Røros   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har miniramp.
Røros skule   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hov   Sør-Trøndelag   Holtålen   Ute Har mikroramp.
Melhus   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Gimse   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har mikroramp, bank.
Skaun   Sør-Trøndelag   Skaun   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sørborgen   Sør-Trøndelag   Klæbu   Ute Har mikroramp.
Midtsand   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute
Hommelvik   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Guldbergaunet   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, corner.
Egge   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Namsos   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har mikroramp.
Otterøy   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har funbox, a-frame.
Stjørdal   Nord-Trøndelag   Stjørdal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox.
Leksvik   Nord-Trøndelag   Leksvik   Ute Har mikroramp.
Moa   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har funbox, ledge, bank, spine.
Stadionparken   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox, quarter.
Levanger ungdomsskule   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge.
Verdal skule   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute
Verdal   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter, gap, a-frame.
Malm   Nord-Trøndelag   Verran   Ute
Namdal folkehøgskule   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har miniramp.
Grong   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har sliderail, bank, quarter, gap, a-frame.
Rørvik   Nord-Trøndelag   Vikna   Ute Har bank, quarter.
Sakshaug   Nord-Trøndelag   Inderøy   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Lensmyra   Nord-Trøndelag   Inderøy   UteRegistrert nedlagt 23.feb 2014
Mørkvedmarka   Nordland   Bodø   Ute Har mikroramp.
Alstad   Nordland   Bodø   Ute Har mikroramp.
Fjølhangaren   Nordland   Bodø   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Rensåsen   Nordland   Bodø   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Saltvern skule   Nordland   Bodø   Ute Har miniramp.
Hunstad   Nordland   Bodø   Ute Har miniramp.
Bjerkvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Narvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Brønnøysund   Nordland   Brønnøy   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, pyramide, corner.
Sandnessjøen   Nordland   Alstahaug   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Kulstad   Nordland   Vefsn   Ute Har manualbox, quarter.
Kippermoen   Nordland   Vefsn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Mosjøen skule   Nordland   Vefsn   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, manualbox.
Nesna   Nordland   Nesna   Ute Har miniramp.
Skillevollen   Nordland   Rana   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Gruben   Nordland   Rana   UteRegistrert nedlagt 05.jun 2014
Tjongsfjord   Nordland   Rødøy   Ute Har funbox, sliderail.
Glomfjord   Nordland   Meløy   Ute Har mikroramp.
Vestmyra   Nordland   Fauske   Ute Har miniramp.
Straumen   Nordland   Sørfold   UtePlanlagt 2016.
Røsvik   Nordland   Sørfold   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Oppeid   Nordland   Hamarøy   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Fenes   Nordland   Lødingen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox.
Værøy   Nordland   Værøy   Ute Har funbox, pyramide, corner, quarter.
Leknes   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Lofothallen   Nordland   Vestvågøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Eltoft   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Kabelvåg   Nordland   Vågan   Inne Har miniramp.
Stokmarknes   Nordland   Hadsel   Ute Har mikroramp.
Steine   Nordland   Bø   Ute Har miniramp.
Sortland   Nordland   Sortland   Ute Har bank, manualbox, quarter.
Andenes   Nordland   Andøy   Ute Har miniramp.
Nansenplass   Troms   Tromsø   Ute Har miniramp.
Tromstun skule   Troms   Tromsø   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox.
Mortensnes   Troms   Tromsø   Ute Har mikroramp, ledge, bank, trapp, manualbox, quarter.
Grønnåsen skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Fløyahallen   Troms   Tromsø   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Elvebakken   Troms   Tromsø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Sommerlyst skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Blåmann   Troms   Tromsø   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Harstad skule   Troms   Harstad   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Bergseng   Troms   Harstad   Ute Har mikroramp.
Borkenes   Troms   Kvæfjord   Ute Har funbox, quarter.
Evenskjer   Troms   Skånland   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Ibestad   Troms   Ibestad   Ute Har funbox, ledge.
Gratangsbotn   Troms   Gratangen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Setermoen   Troms   Bardu   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Sørreisa   Troms   Sørreisa   Inne
Skaland   Troms   Berg   Ute Har mikroramp, bank.
Finnsnes   Troms   Lenvik   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Lyngseidet   Troms   Lyngen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Storslett   Troms   Nordreisa   Ute Har miniramp.
Burfjord   Troms   Kvænangen   Ute Har miniramp.
Vadsø   Finnmark   Vadsø   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, bank, manualbox.
Hauen   Finnmark   Hammerfest   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Alta   Finnmark   Alta   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Komsa skule   Finnmark   Alta   Ute Har mikroramp.
Honningsvåg   Finnmark   Nordkapp   Ute Har funbox, manualbox, quarter.
Lakselv   Finnmark   Porsanger   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Berlevåg   Finnmark   Berlevåg   UteRegistrert nedlagt 26.mar 2015
Tana bru   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter, med meir.
Seida   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Båtsfjord   Finnmark   Båtsfjord   Ute Har mikroramp.
Kirkenes skule   Finnmark   Sør-Varanger   Ute Har sliderail, bowl, trapp.
Longyearbyen   Svalbard   Spitsbergen   Ute Har miniramp.