Oversikt over anlegg for rullebrett i Norge

Til startside
NavnFylkeKommuneTypeApparat
Berg   Østfold   Halden   Ute Har mikroramp.
Halden   Østfold   Halden   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Bytårnet   Østfold   Moss   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Verket   Østfold   Moss   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Myra   Østfold   Moss   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Landeberga   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Stadion   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Lindal   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Jelsnes   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Grålum   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, bank, quarter.
Glengshølen   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, spine, corner, quarter.
Steffensjordet   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, pyramide, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Lisleby   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Borge   Østfold   Fredrikstad   Ute Har bowl.
Bevø camping   Østfold   Fredrikstad   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Furuheim   Østfold   Fredrikstad   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Nylende   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, bank, quarter.
Rolvsøy   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank.
Fredrikstad skatehall   Østfold   Fredrikstad   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Rød   Østfold   Hvaler   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner.
Marker   Østfold   Marker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Skjønhaug   Østfold   Trøgstad   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Spydeberg   Østfold   Spydeberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank.
Korsgård   Østfold   Askim   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Askim   Østfold   Askim   Ute Har funbox, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Mysen   Østfold   Eidsberg   Ute Har sliderail, bowl.
Skiptvet   Østfold   Skiptvet   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Skiptvedt   Østfold   Skiptvet   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Rakkestad   Østfold   Rakkestad   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Spetalen   Østfold   Råde   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Karlshus   Østfold   Råde   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Øreåsen   Østfold   Rygge   Ute Har funbox, bank.
Ekholt   Østfold   Rygge   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, corner.
Svinndal   Østfold   Våler   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Kirkebygda   Østfold   Våler   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Tomter   Østfold   Hobøl   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Brevik   Akershus   Vestby   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Hølen   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Garder   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, manualbox.
Vestby skatehall   Akershus   Vestby   Inne Har miniramp.
Risil   Akershus   Vestby   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Kråkstad   Akershus   Ski   Ute Har miniramp, funbox, ledge, quarter.
Ski   Akershus   Ski   Ute Har mikroramp, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Langhus   Akershus   Ski   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Siggerud   Akershus   Ski   Ute
Ski ungdomsskule   Akershus   Ski   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Foleslåråsen   Akershus   Ås   Ute Har mikroramp, funbox, bank, quarter.
Ås   Akershus   Ås   Ute Har funbox, bank, pyramide, quarter.
Sjøskogen skule   Akershus   Ås   Ute Har miniramp.
Åsgård skule   Akershus   Ås   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Brønnerud   Akershus   Ås   Ute Har funbox, quarter.
Nordby   Akershus   Ås   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Seiersten   Akershus   Frogn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox.
Tangen   Akershus   Nesodden   Ute Har bowl.
Alværn   Akershus   Nesodden   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Saga   Akershus   Nesodden   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Kolbotn   Akershus   Oppegård   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, quarter.
Ingieråsen   Akershus   Oppegård   Ute Har bank.
Tårnåsen   Akershus   Oppegård   UteRegistrert nedlagt 01.mai 2018
Greverud   Akershus   Oppegård   UteRegistrert nedlagt 21.apr 2018
Fornebu   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Evje   Akershus   Bærum   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Eiksmarka skule   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp.
Arena Bekkestua   Akershus   Bærum   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Rud rampland   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Rykkin   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Haslum   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, bank, bowl, manualbox, quarter.
Hundsund   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Mølladammen   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp.
Hvalstad   Akershus   Asker   Ute Har miniramp, bowl, corner, quarter, med meir.
Føyka   Akershus   Asker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Vollen   Akershus   Asker   Ute Har miniramp.
Hovedgården   Akershus   Asker   Ute Har mikroramp.
Bjørkelangen   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har bowl.
Bråte   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har mikroramp.
Løken   Akershus   Aurskog-Høland   UteRegistrert nedlagt 04.mar 2020
Aursmoen   Akershus   Aurskog-Høland   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Lørenfallet   Akershus   Sørum   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Frogner   Akershus   Sørum   Ute Har ledge, sliderail, corner, manualbox, quarter.
Sørumsand   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, quarter.
Melvold skule   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Fedrelandet   Akershus   Fet   Ute Har mikroramp, quarter.
Åmot   Akershus   Rælingen   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Marikollen   Akershus   Rælingen   Ute Har ledge, sliderail, bowl, trapp, corner, a-frame.
Sandbekken   Akershus   Rælingen   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Streifinn   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner.
Ytre Enebakk   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, pyramide, quarter.
Kjenn   Akershus   Lørenskog   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Sørlihavna   Akershus   Lørenskog   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Tæruddalen   Akershus   Skedsmo   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Brånås   Akershus   Skedsmo   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Skedsmovollen   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Slora   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Rådhusparken   Akershus   Skedsmo   Ute Har ledge, bank, trapp, quarter.
Li   Akershus   Nittedal   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Rotnes   Akershus   Nittedal   Ute Har mikroramp, miniramp, ledge, bank, manualbox, a-frame.
Skyttamyra   Akershus   Nittedal   Ute Har ledge, bank, spine, corner.
Elvetangen   Akershus   Nittedal   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox.
Gjerdrum   Akershus   Gjerdrum   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, manualbox, quarter.
Veståsen   Akershus   Gjerdrum   Ute Har mikroramp.
Olaløkka   Akershus   Ullensaker   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, bank, quarter.
Nordbytjernet   Akershus   Ullensaker   Inne
Gystadmarka   Akershus   Ullensaker   Ute Har ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter.
Auli   Akershus   Nes   Ute Har funbox, ledge.
Neskollen   Akershus   Nes   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Framtun skule   Akershus   Nes   Ute Har mikroramp.
Ås skule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har miniramp.
Langset   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Råholt ungdomsskule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Badet   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Nannestad   Akershus   Nannestad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Maura skule   Akershus   Nannestad   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Dalheim   Akershus   Hurdal   Ute Har ledge, bank, spine.
Skullerud skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp.
Torshovdalen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail.
Morellbakken   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, corner.
Vika   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Frognerstranda   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Holmlia   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, funbox.
Bjørnholt   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, corner, quarter.
Mølleparken   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bank.
Teisen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter, a-frame.
Haugenstua   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, gap.
Skullerud   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Lambertseter   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, bank, pyramide.
Bredtvet   Oslo   Oslo   Ute Har ledge.
Haugerud   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox.
Haugenstua skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp, miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Fyrstikkallèen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Langkaia   Oslo   Oslo   Ute Har sliderail, bank.
Engebråten   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Skur 13 Filipstad   Oslo   Oslo   Inne
Manglerud skule   Oslo   Oslo   UtePlanlagt 2022.
Storo   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 30.jun 2017
Majorstua   Oslo   Oslo   Ute
Det gule huset   Oslo   Oslo   Inne Har miniramp.
Skøyenåsen   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Jordal   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Nordstrand   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Torshov   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Gamle Oslo   Oslo   Oslo   Ute Har bowl.
Voldsløkka   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter, a-frame, med meir.
Manglerud   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 15.apr 2019
Veitvet   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, a-frame.
Nordpolen skule   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bowl, pyramide, corner, manualbox.
Ruseløkka   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Marienlyst   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Kongsvinger   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox.
Brandval   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, quarter.
Yrkesskolen   Hedmark   Hamar   InneRegistrert nedlagt 19.apr 2019
Koigen   Hedmark   Hamar   Ute Har ledge, sliderail, bowl, trapp, pyramide, med meir.
Espern   Hedmark   Hamar   Ute Har miniramp.
Ingeberg   Hedmark   Hamar   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2017
Brummunddal   Hedmark   Ringsaker   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Fønix skatehall   Hedmark   Ringsaker   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Kylstad   Hedmark   Ringsaker   Ute Har miniramp, ledge, sliderail.
Hempa   Hedmark   Ringsaker   Ute Har sliderail, manualbox.
Garveriet   Hedmark   Ringsaker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Åsmarka   Hedmark   Ringsaker   Ute Har mikroramp, miniramp.
Løten   Hedmark   Løten   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Åsbygda   Hedmark   Stange   UteRegistrert nedlagt 25.jun 2017
Stange   Hedmark   Stange   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Mo   Hedmark   Nord-Odal   Ute Har miniramp.
Sander   Hedmark   Sør-Odal   Ute Har manualbox, quarter.
Skarnes   Hedmark   Sør-Odal   Ute
Skotterud   Hedmark   Eidskog   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Flisa   Hedmark   Åsnes   Ute Har sliderail.
Hanstad skule   Hedmark   Elverum   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Sørskogbygda skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Elverum ungdomsskule   Hedmark   Elverum   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Hernes skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, quarter.
Innbygda   Hedmark   Trysil   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Trysil   Hedmark   Trysil   InneRegistrert nedlagt 12.mai 2018
Nybergsund   Hedmark   Trysil   UteRegistrert nedlagt 17.mai 2018
Engvoll   Hedmark   Åmot   Ute
Koppang   Hedmark   Stor-Elvdal   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Tynset   Hedmark   Tynset   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Ramsmoen   Hedmark   Tynset   Ute Har mikroramp, miniramp.
Strandpromenaden   Oppland   Lillehammer   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Campingplassen   Oppland   Lillehammer   InneRegistrert nedlagt 04.mar 2020
Sportsplassen   Oppland   Lillehammer   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, manualbox.
Trykkeriet   Oppland   Gjøvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Jernbaneparken   Oppland   Gjøvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Hovdetjernet   Oppland   Gjøvik   Ute Har miniramp.
Dombås   Oppland   Dovre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, med meir.
Lesja   Oppland   Lesja   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, quarter.
Bismo   Oppland   Skjåk   Ute Har funbox, corner, quarter.
Lom   Oppland   Lom   Ute Har miniramp.
Lalm   Oppland   Vågå   Ute Har mikroramp, ledge, bank.
VillaParken   Oppland   Vågå   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Klones   Oppland   Vågå   InneRegistrert nedlagt 24.mar 2015
Skåbu   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, spine, corner.
Kåjå   Oppland   Nord-Fron   Ute Har miniramp.
Sødorp   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp.
Vesle Hjellum   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp.
Sel   Oppland   Sel   Ute Har miniramp, a-frame.
Heidal skule   Oppland   Sel   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Otta   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank.
Øyer   Oppland   Øyer   Ute Har sliderail, bank, trapp.
Thune skule   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, miniramp.
Ihle   Oppland   Vestre Toten   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Reinsvoll   Oppland   Vestre Toten   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Raufoss   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Jevnaker   Oppland   Jevnaker   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Oppdalen   Oppland   Lunner   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Grua   Oppland   Lunner   UteRegistrert nedlagt 11.mar 2020
Harestua   Oppland   Lunner   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox.
Brandbu   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, spine, quarter, a-frame.
Gran   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Fluberg   Oppland   Søndre Land   Ute Har miniramp.
Odnes   Oppland   Søndre Land   Ute
Parken   Oppland   Nordre Land   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Begnadalen   Oppland   Sør-Aurdal   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Fossvang   Oppland   Sør-Aurdal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Bruflat   Oppland   Etnedal   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Fagernes   Oppland   Nord-Aurdal   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Eplehagen   Oppland   Nord-Aurdal   UteRegistrert nedlagt 24.mar 2015
Slidre   Oppland   Vestre Slidre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Tingvang   Oppland   Øystre Slidre   Ute Har miniramp.
Vang   Oppland   Vang   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, gap.
Øye skule   Oppland   Vang   Inne Har funbox, ledge, quarter, a-frame.
Åskollen   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Konnerud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Drammen park   Buskerud   Drammen   Ute Har sliderail, bank, bowl, quarter.
Berskog   Buskerud   Drammen   Ute Har mikroramp, quarter.
Fjell skule   Buskerud   Drammen   UteRegistrert nedlagt 25.jul 2014
Nøstedhallen   Buskerud   Drammen   Inne Har ledge, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Galterud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Bragernes skule   Buskerud   Drammen   Ute Har bank, quarter.
Bruparken   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Kongsberg   Buskerud   Kongsberg   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2019
Kongsberghallen   Buskerud   Kongsberg   InneRegistrert nedlagt 24.jun 2019
Kongsgårdmoen   Buskerud   Kongsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Hvittingfoss   Buskerud   Kongsberg   Ute Har miniramp.
Gamlegrendåsen   Buskerud   Kongsberg   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2019
Heistadmoen   Buskerud   Kongsberg   Inne Har miniramp, bank, spine, quarter.
Veiginmarka   Buskerud   Ringerike   Ute Har mikroramp, miniramp.
Kjelleberget   Buskerud   Hole   Inne Har ledge, bank, trapp, quarter, a-frame.
Hole ungdomsskule   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Vik   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Gol   Buskerud   Gol   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Låven   Buskerud   Hemsedal   Inne Har miniramp.
Ål   Buskerud   Ål   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Geilo   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp, funbox, bank, quarter.
Hol   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp.
Prestfoss   Buskerud   Sigdal   Ute
Krøderen   Buskerud   Krødsherad   Ute Har miniramp.
Vikersund   Buskerud   Modum   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, pyramide, corner, quarter.
Kløftefoss   Buskerud   Modum   Ute Har miniramp.
Vestfossen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Ormåsen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, sliderail, manualbox.
Hokksund   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Loesmoen   Buskerud   Øvre Eiker   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Eknes   Buskerud   Nedre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Krokstad skule   Buskerud   Nedre Eiker   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Hegg   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Høvik skule   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner.
Lierbyen   Buskerud   Lier   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Hyggen   Buskerud   Røyken   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Slemmestad   Buskerud   Røyken   Ute Har bowl.
Midtbygda   Buskerud   Røyken   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Spikkestad   Buskerud   Røyken   Ute Har mikroramp, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Sætre skule   Buskerud   Hurum   Ute Har mikroramp, bank, spine.
Rødberg   Buskerud   Nore og Uvdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Horten   Vestfold   Horten   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Åsgårdstrand   Vestfold   Horten   UteRegistrert nedlagt 18.mar 2015
Hillestad   Vestfold   Holmestrand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Gjøklep   Vestfold   Holmestrand   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, a-frame.
Gunnarsbø   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Sem   Vestfold   Tønsberg   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Eik   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter.
Krokenskogen   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, ledge, quarter.
Hjertnesstranda   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Bugården   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Osterøya   Vestfold   Sandefjord   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Åsane   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Helgerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Haukerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Knattholmen   Vestfold   Sandefjord   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Oslofjord Arena   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Alfredhallen   Vestfold   Larvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Kleiverlendet   Vestfold   Larvik   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Månejordet   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Sky skule   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp.
Hvarnes   Vestfold   Larvik   Ute Har funbox.
Svelvik   Vestfold   Svelvik   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Svelvik   Vestfold   Sande   Ute
Sande   Vestfold   Sande   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Revetal   Vestfold   Re   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Revetal skule   Vestfold   Re   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox, quarter.
Bibo   Vestfold   Re   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Andebu skule   Vestfold   Andebu   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Andebu   Vestfold   Andebu   Ute Har mikroramp.
Vear   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Stokke   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Torød   Vestfold   Nøtterøy   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Herstad   Vestfold   Nøtterøy   Ute
Tjøme   Vestfold   Tjøme   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter.
Svarstad   Vestfold   Lardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vestsiden   Telemark   Porsgrunn   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Kjølnes   Telemark   Porsgrunn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Lundedalen   Telemark   Porsgrunn   Ute Har mikroramp, miniramp, ledge, bank, a-frame.
Kongerød skule   Telemark   Skien   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Klosterøya   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Skien skatehall   Telemark   Skien   InneRegistrert nedlagt 17.okt 2020
Lundedalen   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Valhallveien   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Rullaren skatehall   Telemark   Notodden   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Siljan   Telemark   Siljan   Ute Har bank, manualbox, quarter, a-frame.
Langesund   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Rugtvedt   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Herre skule   Telemark   Bamble   Ute Har miniramp.
Sannidal   Telemark   Kragerø   Ute Har mikroramp.
Kalstad   Telemark   Kragerø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Skåtøy   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp.
Helle   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp, ledge, bowl, manualbox.
Drangedal   Telemark   Drangedal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Lunde skule   Telemark   Nome   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Ulefoss   Telemark   Nome   UteRegistrert nedlagt 22.okt 2013
Holla   Telemark   Nome   UteRegistrert nedlagt 27.apr 2019
Fen skule   Telemark   Nome   Inne Har miniramp, sliderail, bank, trapp, quarter.
Betongparken i Bø   Telemark   Bø   Ute Har ledge, bank, bowl, quarter.
Bø inneramp   Telemark   Bø   Inne Har miniramp.
Austbygde   Telemark   Tinn   Ute Har miniramp.
Sportsplassen   Telemark   Tinn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Såheimshallen   Telemark   Tinn   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Nutheim   Telemark   Seljord   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Seljord   Telemark   Seljord   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Vrådal   Telemark   Kviteseid   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Tveit   Telemark   Nissedal   Ute
Kyrkjebygda   Telemark   Nissedal   Ute Har sliderail, bank, quarter, a-frame.
Fyresdal   Telemark   Fyresdal   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Åmdals verk   Telemark   Tokke   Ute Har ledge, bank, quarter.
Dalen   Telemark   Tokke   Ute Har miniramp.
Øyfjell   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp.
Camp Vierli   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Rauland   Telemark   Vinje   Ute
Søndeled   Aust-Agder   Risør   Ute Har bank.
Kjempesteinsmyra   Aust-Agder   Risør   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox.
Tønnevoll   Aust-Agder   Grimstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Asdal   Aust-Agder   Arendal   Ute Har bank, spine, manualbox.
Roligheden   Aust-Agder   Arendal   Ute
Kilsund   Aust-Agder   Arendal   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Barbu   Aust-Agder   Arendal   Ute
Sam Eyde   Aust-Agder   Arendal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox, quarter.
Myra   Aust-Agder   Arendal   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Moltemyr skule   Aust-Agder   Arendal   Ute Har funbox, bank, spine, quarter.
Saltrød   Aust-Agder   Arendal   Ute Har mikroramp.
Sandnes   Aust-Agder   Arendal   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Arendal skatehall   Aust-Agder   Arendal   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Gjerstad   Aust-Agder   Gjerstad   Ute Har miniramp, funbox, bank, corner.
Vegårshei skule   Aust-Agder   Vegårshei   Ute
Songe   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Lyngmyr   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Gjeving   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Dypvåg   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har miniramp.
Hestheia   Aust-Agder   Lillesand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Lillesand skatehall   Aust-Agder   Lillesand   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Lillesand   Aust-Agder   Lillesand   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Åmli   Aust-Agder   Åmli   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Furuly   Aust-Agder   Evje og Hornnes   Ute
Bygland skule   Aust-Agder   Bygland   Ute Har funbox, sliderail.
Valle   Aust-Agder   Valle   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Bykle   Aust-Agder   Bykle   Ute Har mikroramp, funbox, bank, quarter.
Hovden   Aust-Agder   Bykle   Inne
Havlimyra skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Torkelsmyr   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Bråvann   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har bowl.
Sjøstrand skule   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Vision   Vest-Agder   Kristiansand   Inne Har vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Ryen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, quarter.
Øvre Slettheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Lindebøskauen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, quarter, med meir.
Møvik   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 16.nov 2013
Fiskå skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Tinnheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Samsen   Vest-Agder   Kristiansand   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Bystranda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Oddemarka skule   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 07.apr 2015
Holte   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Haumyrheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Hellemyr   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Hånes   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Krossen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, spine.
Justvik   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Vågsbygd   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Vigvoll   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Idda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Nybyen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vassmyra   Vest-Agder   Mandal   Ute Har miniramp.
Speilen   Vest-Agder   Mandal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, spine, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Lista-Flipside   Vest-Agder   Farsund   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Farsund   Vest-Agder   Farsund   UteRegistrert nedlagt 23.okt 2015
Sundeparken   Vest-Agder   Flekkefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Vennesla   Vest-Agder   Vennesla   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Hægeland   Vest-Agder   Vennesla   Ute Har funbox, ledge.
Birkelid   Vest-Agder   Songdalen   UteRegistrert nedlagt 11.aug 2018
Tangvall   Vest-Agder   Søgne   UteRegistrert nedlagt 11.aug 2018
Nygård   Vest-Agder   Søgne   Ute Har mikroramp.
Linnegrøvan   Vest-Agder   Søgne   Ute Har miniramp, bank, manualbox.
Laudal   Vest-Agder   Marnardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Kyrkjebygd   Vest-Agder   Åseral   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Konsmo   Vest-Agder   Audnedal   Ute Har mikroramp, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vigeland   Vest-Agder   Lindesnes   Ute Har mikroramp.
Karma skatehall   Vest-Agder   Lyngdal   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hamran   Vest-Agder   Lyngdal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox.
Kvinesdal   Vest-Agder   Kvinesdal   InneRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Sinnes skule   Vest-Agder   Sirdal   Ute Har funbox, spine, quarter.
Slettebø   Rogaland   Eigersund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Rinnan   Rogaland   Eigersund   Ute Har mikroramp, ledge.
Hellvik   Rogaland   Eigersund   UteRegistrert nedlagt 09.mai 2015
Skårlia   Rogaland   Sandnes   Ute Har sliderail, bank.
Sandved   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Sørbø   Rogaland   Sandnes   Ute
Buggeland   Rogaland   Sandnes   Ute Har ledge, bank, spine.
Bogafjell   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Porsholen   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Figgjo skule   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Varatun   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, bank, corner.
Figgjo   Rogaland   Sandnes   Ute Har bank, quarter.
Hana   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, manualbox.
Austrått   Rogaland   Sandnes   Ute Har bowl.
Soma   Rogaland   Sandnes   UteRegistrert nedlagt 28.mar 2020
Hommersåk   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Lundehaugen   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Ruten   Rogaland   Sandnes   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Vardeneset   Rogaland   Stavanger   Ute
Hinna   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank.
Kjelvene   Rogaland   Stavanger   Ute Har bowl.
Tastarustå   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, spine, manualbox, quarter.
Stavanger skatehall   Rogaland   Stavanger   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Kvernevik   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Hundvåg   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Madlamark   Rogaland   Stavanger   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Bekkefaret   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Tasta   Rogaland   Stavanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap.
Bokkaskogen   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Vassøy   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Grytå   Rogaland   Haugesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Sjåvikvegen   Rogaland   Haugesund   Ute Har bowl.
Haugaland skatehall   Rogaland   Haugesund   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Karmsund vidaregåande skule   Rogaland   Haugesund   Ute
Skåredalen   Rogaland   Haugesund   Ute Har funbox, sliderail.
Åna-Sira   Rogaland   Sokndal   UteRegistrert nedlagt 11.mai 2018
Haua   Rogaland   Sokndal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, quarter.
Moi   Rogaland   Lund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Eik   Rogaland   Lund   Ute Har mikroramp.
Vikeså   Rogaland   Bjerkreim   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Vigrestad   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Nærbø   Rogaland   Hå   Ute Har funbox, bank, quarter.
Varhaug   Rogaland   Hå   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Brusand   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Ogna   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bowl, quarter.
Bore   Rogaland   Klepp   Ute Har miniramp.
Kleppekrossen   Rogaland   Klepp   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter, gap.
Bryne   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Håholen   Rogaland   Time   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Rossaland   Rogaland   Time   Ute Har mikroramp, sliderail.
Svertingstad   Rogaland   Time   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Stemmen   Rogaland   Time   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap, med meir.
Lyefjell   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Lye   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter, med meir.
Opstad   Rogaland   Gjesdal   Ute Har mikroramp.
Ålgård   Rogaland   Gjesdal   Ute Har miniramp.
Solås   Rogaland   Gjesdal   Ute Har quarter.
Fiskebekk   Rogaland   Gjesdal   Ute Har funbox, bank, quarter.
Tjelta   Rogaland   Sola   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Sola   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Stangaland   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Dysjaland   Rogaland   Sola   Ute Har mikroramp, funbox, spine, manualbox.
Tananger   Rogaland   Sola   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Randaberg   Rogaland   Randaberg   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Forsand   Rogaland   Forsand   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Tau skule   Rogaland   Strand   UteRegistrert nedlagt 03.mai 2020
Jørpeland   Rogaland   Strand   Ute Har bank, quarter.
Tau   Rogaland   Strand   Ute Har mikroramp.
Hjelmeland   Rogaland   Hjelmeland   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Sand   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, miniramp.
Jelsa   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, manualbox.
Sauda   Rogaland   Sauda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Åmøy   Rogaland   Rennesøy   Ute Har miniramp.
Vikevåg   Rogaland   Rennesøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Kvitsøy   Rogaland   Kvitsøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Frakkagjerd   Rogaland   Tysvær   Ute Har bank, manualbox.
Tysværvåg   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, sliderail, bank.
Aksdal   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner.
Stokkastrand   Rogaland   Karmøy   Ute Har miniramp, spine, quarter.
Grindhaug skule   Rogaland   Karmøy   Ute Har ledge, bank, spine.
Fabrikken   Rogaland   Karmøy   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Vea   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 19.apr 2014
Håland skule   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Skudenes   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Kopervik   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Norheim   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Visnes   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vormedal   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Brekke   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 20.apr 2014
Sandeid   Rogaland   Vindafjord   Ute Har mikroramp, funbox, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Ølen   Rogaland   Vindafjord   Ute Har ledge, sliderail, bowl, quarter.
Skjold   Rogaland   Vindafjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Lynghaugparken   Hordaland   Bergen   Ute
Fysakhallen   Hordaland   Bergen   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
BM DIY   Hordaland   Bergen   Ute
Flaktveit   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, pyramide, spine, corner, manualbox, quarter.
Tjønnen   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Nordvik   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp.
Melkeplassen   Hordaland   Bergen   Inne Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Møhlenpris   Hordaland   Bergen   Ute Har bowl.
Velvet skatehall   Hordaland   Bergen   InneRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Krohnengen   Hordaland   Bergen   Ute Har mikroramp.
Loddefjord   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Hetlevikhøyden   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Kirkevoll   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Amalie Skram skule   Hordaland   Bergen   Ute Har bowl.
Mjølkeråen   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Skånevik   Hordaland   Etne   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap.
Etne   Hordaland   Etne   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, gap.
Sveio   Hordaland   Sveio   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Kuleseid   Hordaland   Bømlo   Ute Har miniramp.
Svortland   Hordaland   Bømlo   UteRegistrert nedlagt 28.apr 2015
Mosterhamn   Hordaland   Bømlo   Ute Har ledge, bank, spine.
Leirvik   Hordaland   Stord   UteRegistrert nedlagt 11.okt 2014
Nordbygdo   Hordaland   Stord   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Bandadalen   Hordaland   Stord   Ute
Leirvik   Hordaland   Stord   UtePlanlagt 2021.
Rossneset   Hordaland   Fitjar   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Rimbareid   Hordaland   Fitjar   Ute Har bank, quarter.
Tysnes   Hordaland   Tysnes   UteRegistrert nedlagt 04.mar 2020
Rosendal   Hordaland   Kvinnherad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Sunndal   Hordaland   Kvinnherad   Ute Har mikroramp.
Uskedal   Hordaland   Kvinnherad   UteRegistrert nedlagt 02.mar 2020
Ungdomsskulen   Hordaland   Odda   Ute Har mikroramp.
Røldal   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Odda   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Skare   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Holmen   Hordaland   Ulvik   Ute Har mikroramp.
Granvin   Hordaland   Granvin   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Tvildemoen   Hordaland   Voss   Inne Har miniramp, ledge, bank, manualbox, quarter.
Vangen   Hordaland   Voss   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Øystese   Hordaland   Kvam   InneRegistrert nedlagt 08.apr 2015
Bogøytunet   Hordaland   Fusa   Ute Har miniramp.
Eikelandsosen   Hordaland   Fusa   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Kuventræ   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hegglandsdalen   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox.
Søfteland   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Halhjem   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Nore neset skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Nore øyane skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vinnes   Hordaland   Austevoll   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Bergheim   Hordaland   Askøy   InneRegistrert nedlagt 03.okt 2019
Kleppe   Hordaland   Askøy   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Stanghelle   Hordaland   Vaksdal   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Modalen   Hordaland   Modalen   Ute Har ledge, bank, quarter.
Hatland   Hordaland   Osterøy   Ute Har miniramp, funbox, manualbox.
Rongøy   Hordaland   Øygarden   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Nordbygda   Hordaland   Masfjorden   Ute Har miniramp.
Florahallen   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har bowl.
Torget   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Hardbakke   Sogn og fjordane   Solund   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter.
Høyanger   Sogn og fjordane   Høyanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kvåle   Sogn og fjordane   Sogndal   Ute Har miniramp, funbox, a-frame.
Lærdalsøyri   Sogn og fjordane   Lærdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, quarter.
Øvre Årdal   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Årdalstangen   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Sande   Sogn og fjordane   Gaular   UteRegistrert nedlagt 08.jul 2018
Hafstadparken   Sogn og fjordane   Førde   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Øyra   Sogn og fjordane   Naustdal   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Svelgen   Sogn og fjordane   Bremanger   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Gotteberg   Sogn og fjordane   Vågsøy   Ute
Lapoint   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Leikanger   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Jonaslåven   Sogn og fjordane   Selje   Inne Har miniramp.
Haugen skule   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox.
Eid   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox, ledge, bowl, corner.
Grodås   Sogn og fjordane   Hornindal   Ute
Sandane   Sogn og fjordane   Gloppen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner.
Folven camping   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har miniramp, sliderail, bank, quarter, a-frame.
Stryn   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Stryn ungdomsskule   Sogn og fjordane   Stryn   UteRegistrert nedlagt 16.aug 2015
Huset   Møre og Romsdal   Molde   InneRegistrert nedlagt 05.aug 2017
Fjøsen   Møre og Romsdal   Molde   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Spjelkavik   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Emblem   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, gap, a-frame.
Moa   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Larsgården skule   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Skjerva   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har funbox, ledge, bank.
Frei   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 28.jan 2014
Nordlandet ungdomsskule   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 29.okt 2016
Vågen   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Stokksund   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Fosnavåg   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Vikholmen   Møre og Romsdal   Ulstein   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter, a-frame.
Volda   Møre og Romsdal   Volda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Ørsta   Møre og Romsdal   Ørsta   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Ørsta   Møre og Romsdal   Ørsta   UtePlanlagt 2020.
Hovden   Møre og Romsdal   Ørsta   Inne Har mikroramp, miniramp.
Sjøholt   Møre og Romsdal   Ørskog   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Geiranger   Møre og Romsdal   Stranda   UteRegistrert nedlagt 11.jul 2019
Stordal   Møre og Romsdal   Stordal   Ute Har bank, trapp, corner, manualbox.
Sykkylven   Møre og Romsdal   Sykkylven   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Valderøy   Møre og Romsdal   Giske   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Valderøy ungdomsskule   Møre og Romsdal   Giske   UteRegistrert nedlagt 02.feb 2020
Vestnes   Møre og Romsdal   Vestnes   Ute Har funbox.
Helland   Møre og Romsdal   Vestnes   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Innfjorden   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Åndalsnes   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, spine, manualbox, quarter.
Falkhytta   Møre og Romsdal   Aukra   Ute Har miniramp.
Elnesvågen   Møre og Romsdal   Fræna   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Eide   Møre og Romsdal   Eide   Ute Har miniramp.
Tingvoll   Møre og Romsdal   Tingvoll   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Sunndalsøra   Møre og Romsdal   Sunndal   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, a-frame.
Surnadal   Møre og Romsdal   Surnadal   Ute Har miniramp.
Halsanaustan   Møre og Romsdal   Halsa   Ute Har mikroramp.
Utleira   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Trikkestallen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Svartlamoen   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Brattøra   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute
Klæbu   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox, quarter.
Rosten skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har bank, trapp.
Nypvang skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har mikroramp.
Hoeggen skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Kolstaddalen   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Eberg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sunnland skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, corner.
Charlottenlund skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Selsbakk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Finalebanen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, manualbox.
Romolslia skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge.
Skjermvegen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl.
Vikåsen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Sjetnemarka   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Breidablikk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 13.sep 2017
Rosenborg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Brekstad   Sør-Trøndelag   Ørland   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Åsly skule   Sør-Trøndelag   Rissa   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox.
Bjugn   Sør-Trøndelag   Bjugn   Ute Har vertramp, funbox, corner.
Oppdal   Sør-Trøndelag   Oppdal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Oppdal skatehall   Sør-Trøndelag   Oppdal   InneRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Berkåk   Sør-Trøndelag   Rennebu   Ute Har mikroramp.
Orkdalsbanken   Sør-Trøndelag   Orkdal   UteRegistrert nedlagt 01.mai 2019
Røros   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har miniramp.
Røros skule   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hov   Sør-Trøndelag   Holtålen   Ute Har mikroramp.
Melhus   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Gimse   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har mikroramp, bank.
Skaun   Sør-Trøndelag   Skaun   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sørborgen   Sør-Trøndelag   Klæbu   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Midtsand   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute
Hommelvik   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Egge   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Guldbergaunet   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, corner.
Otterøy   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har funbox, a-frame.
Namsos   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har mikroramp.
Stjørdal   Nord-Trøndelag   Stjørdal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox.
Leksvik   Nord-Trøndelag   Leksvik   Ute Har mikroramp.
Moan   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Levanger ungdomsskule   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge.
Stadionparken   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox, quarter.
Verdal   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter, gap, a-frame.
Verdal skule   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute
Malm   Nord-Trøndelag   Verran   Ute
Namdal folkehøgskule   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har miniramp.
Grong   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har sliderail, bank, quarter, gap, a-frame.
Rørvik   Nord-Trøndelag   Vikna   Ute Har bank, quarter.
Sakshaug   Nord-Trøndelag   Inderøy   Ute Har bowl.
Lensmyra   Nord-Trøndelag   Inderøy   UteRegistrert nedlagt 23.feb 2014
Hunstad   Nordland   Bodø   Ute Har miniramp.
Bankgata   Nordland   Bodø   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, quarter.
Saltvern skule   Nordland   Bodø   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Alstad   Nordland   Bodø   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Rensåsen   Nordland   Bodø   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Fjølhangaren   Nordland   Bodø   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Mørkvedmarka   Nordland   Bodø   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Bjerkvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Narvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Brønnøysund   Nordland   Brønnøy   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, pyramide, corner.
Sandnessjøen   Nordland   Alstahaug   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Kulstad   Nordland   Vefsn   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Kippermoen   Nordland   Vefsn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Mosjøen skule   Nordland   Vefsn   Ute Har mikroramp.
Nesna   Nordland   Nesna   Ute Har miniramp.
Gruben   Nordland   Rana   UteRegistrert nedlagt 05.jun 2014
Skillevollen   Nordland   Rana   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Tjongsfjord   Nordland   Rødøy   Ute Har funbox, sliderail.
Glomfjord   Nordland   Meløy   Ute Har mikroramp.
Vestmyra   Nordland   Fauske   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Røsvik   Nordland   Sørfold   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Straumen   Nordland   Sørfold   UteRegistrert nedlagt 04.mar 2020
Oppeid   Nordland   Hamarøy   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Fenes   Nordland   Lødingen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox.
Værøy   Nordland   Værøy   Ute Har funbox, pyramide, corner, quarter.
Leknes   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Eltoft   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Lofothallen   Nordland   Vestvågøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Kabelvåg   Nordland   Vågan   Inne Har miniramp.
Stokmarknes   Nordland   Hadsel   Ute Har mikroramp.
Steine   Nordland   Bø   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Sortland   Nordland   Sortland   Ute Har bank, manualbox, quarter.
Andenes   Nordland   Andøy   Ute Har miniramp.
Fløyahallen   Troms   Tromsø   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Sommerlyst skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Grønnåsen skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Mortensnes   Troms   Tromsø   Ute Har mikroramp, ledge, bank, trapp, manualbox, quarter.
Tromstun skule   Troms   Tromsø   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox.
Nansenplass   Troms   Tromsø   Ute Har miniramp.
Elvebakken   Troms   Tromsø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Blåmann   Troms   Tromsø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Busstorget   Troms   Harstad   Ute Har spine, manualbox, quarter.
Bergseng   Troms   Harstad   Ute Har mikroramp.
Harstad skule   Troms   Harstad   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Borkenes   Troms   Kvæfjord   Ute Har funbox, quarter.
Evenskjer   Troms   Skånland   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Ibestad   Troms   Ibestad   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Gratangsbotn   Troms   Gratangen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Setermoen   Troms   Bardu   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Sørreisa   Troms   Sørreisa   Inne
Skaland   Troms   Berg   Ute Har mikroramp, bank.
Finnsnes   Troms   Lenvik   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Lyngseidet   Troms   Lyngen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Storslett   Troms   Nordreisa   Ute Har miniramp.
Burfjord   Troms   Kvænangen   Ute Har miniramp.
Vadsø   Finnmark   Vadsø   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, bank, manualbox.
Hauen   Finnmark   Hammerfest   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Komsa skule   Finnmark   Alta   Ute Har mikroramp.
Alta   Finnmark   Alta   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Honningsvåg   Finnmark   Nordkapp   Ute Har funbox, manualbox, quarter.
Lakselv   Finnmark   Porsanger   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Berlevåg   Finnmark   Berlevåg   UteRegistrert nedlagt 26.mar 2015
Seida   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Tana bru   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter, med meir.
Båtsfjord   Finnmark   Båtsfjord   UteRegistrert nedlagt 10.mar 2020
Kirkenes skule   Finnmark   Sør-Varanger   Ute Har sliderail, bowl, trapp.
Longyearbyen   Svalbard   Spitsbergen   Ute Har miniramp.