Oversikt over anlegg for rullebrett i Norge

Til startside
NavnFylkeKommuneTypeApparat
Berg   Østfold   Halden   Ute Har mikroramp.
Halden   Østfold   Halden   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Myra   Østfold   Moss   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Verket   Østfold   Moss   Ute Har mikroramp.
Bytårnet   Østfold   Moss   Ute
Stadion   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Landeberga   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Grålum   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, bank, quarter.
Lindal   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Glengshølen   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, spine, corner, quarter.
Jelsnes   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Rolvsøy   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank.
Fredrikstad skatehall   Østfold   Fredrikstad   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Nylende   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, bank, quarter.
Furuheim   Østfold   Fredrikstad   Ute Har bank, manualbox.
Borge   Østfold   Fredrikstad   UtePlanlagt 2015. Skal få bowl.
Steffensjordet   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, pyramide, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Bevø camping   Østfold   Fredrikstad   Ute Har mikroramp.
Lisleby   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Rød   Østfold   Hvaler   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner.
Marker   Østfold   Marker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Skjønhaug   Østfold   Trøgstad   Ute Har mikroramp.
Spydeberg   Østfold   Spydeberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank.
Askim   Østfold   Askim   Ute Har funbox, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Korsgård   Østfold   Askim   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Mysen   Østfold   Eidsberg   Ute Har sliderail, bowl.
Skiptvet   Østfold   Skiptvet   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Vestgård   Østfold   Skiptvet   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Rakkestad   Østfold   Rakkestad   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Spetalen   Østfold   Råde   Ute Har miniramp, funbox, ledge, corner.
Karlshus   Østfold   Råde   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Øreåsen   Østfold   Rygge   Ute Har miniramp, funbox, bank.
Ekholt   Østfold   Rygge   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, corner.
Svinndal   Østfold   Våler   Ute
Kirkebygden   Østfold   Våler   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Tomter   Østfold   Hobøl   Ute Har miniramp.
Risil   Akershus   Vestby   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Garder   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, manualbox.
Hølen   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Vestby skatehall   Akershus   Vestby   Inne Har miniramp.
Brevik   Akershus   Vestby   Ute Har funbox, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Siggerud   Akershus   Ski   Ute
Ski   Akershus   Ski   Ute Har mikroramp, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Kråkstad   Akershus   Ski   Ute Har miniramp, funbox, ledge, quarter.
Ski ungdomsskule   Akershus   Ski   Ute Har miniramp.
Langhus   Akershus   Ski   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter, gap, a-frame.
Foleslåråsen   Akershus   Ås   Ute Har quarter.
Brønnerud   Akershus   Ås   UtePlanlagt 2016.
Nordby   Akershus   Ås   Ute
Åsgård skule   Akershus   Ås   Ute
Sjøskogen skule   Akershus   Ås   Ute Har miniramp.
Ås   Akershus   Ås   Ute Har funbox, bank, pyramide, quarter.
Seiersten   Akershus   Frogn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox.
Tangen   Akershus   Nesodden   Ute Har bowl.
Alværn   Akershus   Nesodden   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Saga   Akershus   Nesodden   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Ingieråsen   Akershus   Oppegård   Ute Har bank.
Tårnåsen   Akershus   Oppegård   UteRegistrert nedlagt 01.mai 2018
Greverud   Akershus   Oppegård   UteRegistrert nedlagt 21.apr 2018
Kolbotn   Akershus   Oppegård   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, quarter.
Haslum   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, bank, bowl, manualbox, quarter.
Rykkin   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Mølladammen   Akershus   Bærum   Ute
Eiksmarka skule   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp.
Hundsund   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Fornebu   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Evje   Akershus   Bærum   Ute
Arena Bekkestua   Akershus   Bærum   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Rud rampland   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Hovedgården   Akershus   Asker   Ute Har mikroramp.
Vollen   Akershus   Asker   Ute
Føyka   Akershus   Asker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Bjørkelangen   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Løken   Akershus   Aurskog-Høland   UtePlanlagt 2018.
Bråte   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har ledge, quarter.
Aursmoen   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Sørumsand   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, quarter.
Frogner   Akershus   Sørum   Ute Har ledge, sliderail, corner, manualbox, quarter.
Melvold skule   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Lørenfallet   Akershus   Sørum   Ute Har mikroramp.
Fedrelandet   Akershus   Fet   Ute Har mikroramp, quarter.
Åmot   Akershus   Rælingen   Ute Har mikroramp.
Sandbekken   Akershus   Rælingen   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Marikollen   Akershus   Rælingen   Ute Har ledge, sliderail, bowl, trapp, corner, a-frame.
Streifinn   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner.
Ytre Enebakk   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, pyramide, quarter.
Kjenn   Akershus   Lørenskog   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Sørlihavna   Akershus   Lørenskog   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox.
Brånås   Akershus   Skedsmo   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Slora   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Rådhusparken   Akershus   Skedsmo   UtePlanlagt 2018.
Tæruddalen   Akershus   Skedsmo   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Sten-Tærud skule   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Elvetangen   Akershus   Nittedal   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox.
Li   Akershus   Nittedal   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Skyttamyra   Akershus   Nittedal   Ute
Rotnes   Akershus   Nittedal   UtePlanlagt 2018. Skal få bowl.
Veståsen   Akershus   Gjerdrum   Ute Har mikroramp.
Gjerdrum   Akershus   Gjerdrum   Ute
Gystadmarka   Akershus   Ullensaker   Ute Har ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter.
Nordbytjernet   Akershus   Ullensaker   Inne
Olaløkka   Akershus   Ullensaker   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, bank, quarter.
Auli   Akershus   Nes   Ute Har funbox, ledge.
Neskollen   Akershus   Nes   Ute Har miniramp, ledge.
Framtun skule   Akershus   Nes   Ute Har mikroramp.
Badet   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Råholt ungdomsskule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Langset   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Ås skule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har miniramp.
Nannestad   Akershus   Nannestad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Maura skule   Akershus   Nannestad   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Dalheim   Akershus   Hurdal   Ute Har ledge, bank, spine.
Bjørnholt   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, funbox, bank, pyramide, quarter.
Vika   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Holmlia   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp.
Teisen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter, a-frame.
Storo   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 30.jun 2017
Nordstrand   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Voldsløkka   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter, a-frame, med meir.
Gamle Oslo   Oslo   Oslo   Ute Har bowl.
Torshov   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Jordal   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Skøyenåsen   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Det gule huset   Oslo   Oslo   Inne Har miniramp.
Langkaia   Oslo   Oslo   Ute Har sliderail, bank.
Frognerstranda   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Engebråten   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Majorstua   Oslo   Oslo   Ute
Fyrstikkallèen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Bredtvet   Oslo   Oslo   Ute Har ledge.
Haugenstua   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, gap.
Mølleparken   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bank.
Ruseløkka   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, bank, quarter.
Skullerud skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp.
Morellbakken   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, corner.
Marienlyst   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Haugenstua skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp, miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Haugerud   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox.
Lambertseter   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, bank, pyramide.
Manglerud   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 15.apr 2019
Skur 13 Filipstad   Oslo   Oslo   Inne
Torshovdalen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail.
Veitvet   Oslo   Oslo   Ute
Nordpolen skule   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bowl, pyramide, corner, manualbox.
Skullerud   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Kongsvinger   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox.
Brandval   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, quarter.
Ingeberg   Hedmark   Hamar   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2017
Yrkesskolen   Hedmark   Hamar   Inne
Koigen   Hedmark   Hamar   Ute Har ledge, sliderail, bowl, trapp, pyramide, med meir.
Espern   Hedmark   Hamar   Ute Har miniramp.
Fønix skatehall   Hedmark   Ringsaker   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Hempa   Hedmark   Ringsaker   Ute Har miniramp.
Garveriet   Hedmark   Ringsaker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Åsmarka   Hedmark   Ringsaker   Ute Har mikroramp, miniramp.
Kylstad   Hedmark   Ringsaker   Ute Har miniramp, ledge, sliderail.
Strandsaga   Hedmark   Ringsaker   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Løten   Hedmark   Løten   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Åsbygda   Hedmark   Stange   UteRegistrert nedlagt 25.jun 2017
Stange   Hedmark   Stange   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Mo   Hedmark   Nord-Odal   Ute Har mikroramp.
Sander   Hedmark   Sør-Odal   Ute Har manualbox, quarter.
Skarnes   Hedmark   Sør-Odal   Ute
Skotterud   Hedmark   Eidskog   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Flisa   Hedmark   Åsnes   Ute Har sliderail.
Hanstad skule   Hedmark   Elverum   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Hernes skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, quarter.
Sørskogbygda skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Elverum ungdomsskule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter, a-frame.
Nybergsund   Hedmark   Trysil   UteRegistrert nedlagt 17.mai 2018
Trysil   Hedmark   Trysil   InneRegistrert nedlagt 12.mai 2018
Innbygda   Hedmark   Trysil   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Engvoll   Hedmark   Åmot   Ute
Koppang   Hedmark   Stor-Elvdal   Ute Har miniramp.
Ramsmoen   Hedmark   Tynset   Ute Har mikroramp, miniramp.
Tynset   Hedmark   Tynset   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Strandpromenaden   Oppland   Lillehammer   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Sportsplassen   Oppland   Lillehammer   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, manualbox.
Campingplassen   Oppland   Lillehammer   InnePlanlagt 2017.
Trykkeriet   Oppland   Gjøvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hovdetjernet   Oppland   Gjøvik   Ute Har miniramp.
Jernbaneparken   Oppland   Gjøvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Dombås   Oppland   Dovre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, med meir.
Lesja   Oppland   Lesja   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, quarter.
Bismo   Oppland   Skjåk   Ute Har funbox, corner, quarter.
Lom   Oppland   Lom   Ute Har miniramp.
Lalm   Oppland   Vågå   Ute Har mikroramp, ledge, bank.
VillaParken   Oppland   Vågå   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Klones   Oppland   Vågå   InneRegistrert nedlagt 24.mar 2015
Skåbu   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, spine, corner.
Sødorp   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp.
Kåjå   Oppland   Nord-Fron   Ute Har miniramp.
Otta   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank.
Heidal skule   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp.
Vesle Hjellum   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp.
Sel   Oppland   Sel   Ute Har miniramp, a-frame.
Øyer   Oppland   Øyer   Ute Har sliderail, bank, trapp.
Raufoss   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Reinsvoll   Oppland   Vestre Toten   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Thune skule   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, miniramp.
Ihle   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Jevnaker   Oppland   Jevnaker   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Grua   Oppland   Lunner   Ute Har funbox, bank.
Harestua   Oppland   Lunner   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox.
Oppdalen   Oppland   Lunner   Ute
Brandbu   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, spine, quarter, a-frame.
Gran   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Fluberg   Oppland   Søndre Land   Ute Har miniramp.
Odnes   Oppland   Søndre Land   Ute
Parken   Oppland   Nordre Land   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Fossvang   Oppland   Sør-Aurdal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Begnadalen   Oppland   Sør-Aurdal   Ute Har miniramp.
Bruflat   Oppland   Etnedal   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Eplehagen   Oppland   Nord-Aurdal   UteRegistrert nedlagt 24.mar 2015
Fagernes   Oppland   Nord-Aurdal   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Slidre   Oppland   Vestre Slidre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Tingvang   Oppland   Øystre Slidre   Ute Har miniramp.
Vang   Oppland   Vang   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, gap.
Drammen park   Buskerud   Drammen   Ute Har sliderail, bank, bowl, quarter.
Galterud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Konnerud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Bragernes skule   Buskerud   Drammen   Ute Har bank, quarter.
Nøstedhallen   Buskerud   Drammen   Inne Har ledge, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Fjell skule   Buskerud   Drammen   UteRegistrert nedlagt 25.jul 2014
Åskollen   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Bruparken   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Berskog   Buskerud   Drammen   Ute Har mikroramp, miniramp, ledge, bank.
Kongsberg   Buskerud   Kongsberg   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Gamlegrendåsen   Buskerud   Kongsberg   Ute
Hvittingfoss   Buskerud   Kongsberg   Ute Har miniramp.
Heistadmoen   Buskerud   Kongsberg   Inne Har miniramp, bank, spine, quarter.
Kongsberghallen   Buskerud   Kongsberg   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Kongsgårdmoen   Buskerud   Kongsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Veiginmarka   Buskerud   Ringerike   Ute Har mikroramp, miniramp.
Hole ungdomsskule   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Kjelleberget   Buskerud   Hole   Inne Har ledge, bank, trapp, quarter, a-frame.
Vik   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Gol   Buskerud   Gol   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Låven   Buskerud   Hemsedal   Inne Har miniramp.
Ål   Buskerud   Ål   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Geilo   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp, funbox, bank, quarter.
Hol   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp.
Prestfoss   Buskerud   Sigdal   Ute
Krøderen   Buskerud   Krødsherad   Ute Har funbox, corner.
Vikersund   Buskerud   Modum   Ute Har funbox, ledge, pyramide, corner, quarter.
Kløftefoss   Buskerud   Modum   Ute Har miniramp.
Hokksund   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Vestfossen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Ormåsen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, sliderail, manualbox.
Loesmoen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Krokstad skule   Buskerud   Nedre Eiker   Ute Har mikroramp.
Eknes   Buskerud   Nedre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Lierbyen   Buskerud   Lier   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Hegg   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Høvik skule   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner.
Midtbygda   Buskerud   Røyken   Ute
Slemmestad   Buskerud   Røyken   Ute Har bowl.
Hyggen   Buskerud   Røyken   Ute Har mikroramp.
Spikkestad   Buskerud   Røyken   Ute Har mikroramp.
Sætre skule   Buskerud   Hurum   Ute Har mikroramp, bank, spine.
Rødberg   Buskerud   Nore og Uvdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Horten   Vestfold   Horten   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Åsgårdstrand   Vestfold   Horten   UteRegistrert nedlagt 18.mar 2015
Gjøklep   Vestfold   Holmestrand   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, a-frame.
Hillestad   Vestfold   Holmestrand   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Eik   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter.
Gunnarsbø   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Sem   Vestfold   Tønsberg   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Haukerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Helgerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Bugården   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Krokenskogen   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, ledge, quarter.
Osterøya   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, ledge, bank, manualbox.
Knattholmen   Vestfold   Sandefjord   Ute
Åsane   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Sandefjord   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Kleiverlendet   Vestfold   Larvik   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Alfredhallen   Vestfold   Larvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Månejordet   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Sky skule   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp.
Hvarnes   Vestfold   Larvik   Ute Har miniramp.
Svelvik   Vestfold   Svelvik   UteRegistrert nedlagt 10.apr 2015
Svelvik   Vestfold   Sande   Ute
Sande   Vestfold   Sande   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Revetal   Vestfold   Re   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Bibo   Vestfold   Re   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Revetal skule   Vestfold   Re   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox, quarter.
Andebu   Vestfold   Andebu   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Andebu skule   Vestfold   Andebu   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Stokke   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Vear   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Torød   Vestfold   Nøtterøy   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Herstad   Vestfold   Nøtterøy   Ute
Tjøme   Vestfold   Tjøme   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter.
Svarstad   Vestfold   Lardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vestsiden   Telemark   Porsgrunn   Ute
Lundedalen   Telemark   Porsgrunn   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, bank.
Kjølnes   Telemark   Porsgrunn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Kongerød skule   Telemark   Skien   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Lundedalen   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Skien skatehall   Telemark   Skien   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Klosterøya   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Valhallveien   Telemark   Skien   Ute Har funbox.
Rullaren skatehall   Telemark   Notodden   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Siljan   Telemark   Siljan   Ute Har bank, manualbox, quarter, a-frame.
Rugtvedt   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Langesund   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Herre skule   Telemark   Bamble   Ute Har miniramp.
Sannidal   Telemark   Kragerø   Ute Har mikroramp.
Helle   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp, ledge, bowl, manualbox.
Skåtøy   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp.
Kalstad   Telemark   Kragerø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Drangedal   Telemark   Drangedal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Holla   Telemark   Nome   Ute Har mikroramp, miniramp, vertramp, manualbox.
Lunde skule   Telemark   Nome   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Ulefoss   Telemark   Nome   UteRegistrert nedlagt 22.okt 2013
Fen skule   Telemark   Nome   Inne Har miniramp, sliderail, bank, trapp, quarter.
Betongparken i Bø   Telemark   Bø   Ute Har ledge, bank, bowl, quarter.
Bø inneramp   Telemark   Bø   Inne Har miniramp.
Sportsplassen   Telemark   Tinn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Austbygde   Telemark   Tinn   Ute Har miniramp.
Såheimshallen   Telemark   Tinn   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Nutheim   Telemark   Seljord   Ute Har miniramp.
Seljord   Telemark   Seljord   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Vrådal   Telemark   Kviteseid   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kyrkjebygda   Telemark   Nissedal   Ute Har sliderail, bank, quarter, a-frame.
Tveit   Telemark   Nissedal   Ute
Fyresdal   Telemark   Fyresdal   Ute Har funbox, quarter.
Dalen   Telemark   Tokke   Ute Har miniramp.
Åmdals verk   Telemark   Tokke   Ute Har miniramp.
Camp Vierli   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Rauland   Telemark   Vinje   Ute
Øyfjell   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp.
Søndeled   Aust-Agder   Risør   Ute
Kjempesteinsmyra   Aust-Agder   Risør   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox.
Tønnevoll   Aust-Agder   Grimstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Barbu   Aust-Agder   Arendal   UtePlanlagt 2018.
Sam Eyde   Aust-Agder   Arendal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox, quarter.
Arendal skatehall   Aust-Agder   Arendal   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Myra   Aust-Agder   Arendal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Moltemyr skule   Aust-Agder   Arendal   Ute
Saltrød   Aust-Agder   Arendal   Ute Har mikroramp, sliderail, bank, trapp, manualbox.
Sandnes   Aust-Agder   Arendal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, manualbox, quarter.
Asdal   Aust-Agder   Arendal   Ute Har bank, spine, manualbox.
Roligheden   Aust-Agder   Arendal   Ute Har miniramp, bank, manualbox.
Kilsund   Aust-Agder   Arendal   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Gjerstad   Aust-Agder   Gjerstad   Ute Har ledge, sliderail, quarter.
Vegårshei skule   Aust-Agder   Vegårshei   Ute
Lyngmyr   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Songe   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Gjeving   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Dypvåg   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har miniramp.
Lillesand   Aust-Agder   Lillesand   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Lillesand skatehall   Aust-Agder   Lillesand   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Hestheia   Aust-Agder   Lillesand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Åmli   Aust-Agder   Åmli   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, pyramide, corner, quarter.
Furuly   Aust-Agder   Evje og Hornnes   Ute
Bygland skule   Aust-Agder   Bygland   Ute Har manualbox.
Valle   Aust-Agder   Valle   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Bykle   Aust-Agder   Bykle   Ute Har mikroramp, funbox, bank, quarter.
Hovden   Aust-Agder   Bykle   Inne
Idda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Vision   Vest-Agder   Kristiansand   Inne Har vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Nybyen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Ryen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, quarter.
Øvre Slettheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Hånes   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har miniramp, sliderail, quarter.
Havlimyra skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Tinnheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Samsen   Vest-Agder   Kristiansand   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Vågsbygd   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp.
Bystranda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Oddemarka skule   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 07.apr 2015
Holte   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Fiskå skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Møvik   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 16.nov 2013
Haumyrheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Lindebøskauen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, quarter, med meir.
Krossen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, spine.
Hellemyr   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge.
Vigvoll   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Sjøstrand skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp.
Bråvann   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har bowl.
Justvik   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Torkelsmyr   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Vassmyra   Vest-Agder   Mandal   Ute Har miniramp.
Speilen   Vest-Agder   Mandal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, spine, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Farsund   Vest-Agder   Farsund   UteRegistrert nedlagt 23.okt 2015
Lista-Flipside   Vest-Agder   Farsund   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Sundeparken   Vest-Agder   Flekkefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Vennesla   Vest-Agder   Vennesla   Ute Har miniramp.
Hægeland   Vest-Agder   Vennesla   Ute Har funbox, ledge.
Birkelid   Vest-Agder   Songdalen   UteRegistrert nedlagt 11.aug 2018
Linnegrøvan   Vest-Agder   Søgne   Ute Har miniramp, bank, manualbox.
Nygård   Vest-Agder   Søgne   Ute Har mikroramp.
Tangvall   Vest-Agder   Søgne   UteRegistrert nedlagt 11.aug 2018
Laudal   Vest-Agder   Marnardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Kyrkjebygd   Vest-Agder   Åseral   Ute Har funbox, corner, quarter.
Vigeland   Vest-Agder   Lindesnes   Ute Har mikroramp.
Karma skatehall   Vest-Agder   Lyngdal   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hamran   Vest-Agder   Lyngdal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox.
Kvinesdal   Vest-Agder   Kvinesdal   InneRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Sinnes skule   Vest-Agder   Sirdal   Ute Har funbox, spine, quarter.
Rinnan   Rogaland   Eigersund   Ute Har mikroramp, ledge.
Slettebø   Rogaland   Eigersund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hellvik   Rogaland   Eigersund   UteRegistrert nedlagt 09.mai 2015
Lundehaugen   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Hommersåk   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Skårlia   Rogaland   Sandnes   Ute Har sliderail, bank.
Buggeland   Rogaland   Sandnes   Ute Har ledge, bank, spine.
Sørbø   Rogaland   Sandnes   Ute
Hana   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, manualbox.
Soma   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Figgjo   Rogaland   Sandnes   Ute Har bank, quarter.
Austrått   Rogaland   Sandnes   Ute Har bowl.
Figgjo skule   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Bogafjell   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Sandved   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Ruten   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Varatun   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, bank, corner.
Porsholen   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Vassøy   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Hinna   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank.
Stavanger skatehall   Rogaland   Stavanger   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Kjelvene   Rogaland   Stavanger   Ute Har bowl.
Tasta   Rogaland   Stavanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap.
Hundvåg   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Bekkefaret   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Tastarustå   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, spine, manualbox, quarter.
Bokkaskogen   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Kvernevik   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Vardeneset   Rogaland   Stavanger   Ute
Madlamark   Rogaland   Stavanger   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Skåredalen   Rogaland   Haugesund   Ute Har funbox, sliderail.
Haugaland skatehall   Rogaland   Haugesund   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Karmsund vidaregåande skule   Rogaland   Haugesund   Ute
Sjåvikvegen   Rogaland   Haugesund   Ute Har bowl.
Grytå   Rogaland   Haugesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Åna-Sira   Rogaland   Sokndal   UteRegistrert nedlagt 11.mai 2018
Eik   Rogaland   Lund   Ute Har mikroramp.
Moi   Rogaland   Lund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Vikeså   Rogaland   Bjerkreim   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Ogna   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bowl, quarter.
Nærbø   Rogaland   Hå   Ute Har funbox, bank, quarter.
Vigrestad   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Varhaug   Rogaland   Hå   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Brusand   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Bore   Rogaland   Klepp   Ute Har miniramp.
Kleppekrossen   Rogaland   Klepp   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter, gap.
Svertingstad   Rogaland   Time   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Lyefjell   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Bryne   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Stemmen   Rogaland   Time   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap, med meir.
Rossaland   Rogaland   Time   Ute Har mikroramp, sliderail.
Lye   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter, med meir.
Håholen   Rogaland   Time   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Solås   Rogaland   Gjesdal   Ute Har quarter.
Fiskebekk   Rogaland   Gjesdal   Ute Har funbox, bank, quarter.
Opstad   Rogaland   Gjesdal   Ute Har mikroramp.
Ålgård   Rogaland   Gjesdal   Ute Har miniramp.
Tananger   Rogaland   Sola   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Sola   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Dysjaland   Rogaland   Sola   Ute Har mikroramp, funbox, spine, manualbox.
Stangaland   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Tjelta   Rogaland   Sola   InnePlanlagt 2018.
Randaberg   Rogaland   Randaberg   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Forsand   Rogaland   Forsand   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Tau skule   Rogaland   Strand   Ute Har miniramp, ledge, manualbox.
Jørpeland   Rogaland   Strand   Ute Har bank, quarter.
Tau   Rogaland   Strand   Ute Har mikroramp.
Hjelmeland   Rogaland   Hjelmeland   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Sand   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, miniramp.
Jelsa   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, manualbox.
Sauda   Rogaland   Sauda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Vikevåg   Rogaland   Rennesøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Åmøy   Rogaland   Rennesøy   Ute Har miniramp.
Kvitsøy   Rogaland   Kvitsøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Frakkagjerd   Rogaland   Tysvær   Ute Har bank, manualbox.
Aksdal   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner.
Tysværvåg   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, sliderail, bank.
Vea   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 19.apr 2014
Brekke   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 20.apr 2014
Fabrikken   Rogaland   Karmøy   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Grindhaug skule   Rogaland   Karmøy   Ute Har ledge, bank, spine.
Stokkastrand   Rogaland   Karmøy   Ute Har miniramp, spine, quarter.
Håland skule   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp.
Skudenes   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Kopervik   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Norheim   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Visnes   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vormedal   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Ølen   Rogaland   Vindafjord   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Sandeid   Rogaland   Vindafjord   Ute Har mikroramp, funbox, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Skjold   Rogaland   Vindafjord   Ute
Hetlevikhøyden   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Amalie Skram skule   Hordaland   Bergen   Ute Har bowl.
BM DIY   Hordaland   Bergen   Ute
Krohnengen   Hordaland   Bergen   Ute Har mikroramp.
Kirkevoll   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Fysakhallen   Hordaland   Bergen   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Flaktveit   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, pyramide, spine, corner, manualbox, quarter.
Møhlenpris   Hordaland   Bergen   Ute Har bowl.
Nordvik   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp.
Tjønnen   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Mjølkeråen   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Velvet skatehall   Hordaland   Bergen   InneRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Lynghaugparken   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, manualbox, quarter.
Loddefjord   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Etne   Hordaland   Etne   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, gap.
Skånevik   Hordaland   Etne   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap.
Sveio   Hordaland   Sveio   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Svortland   Hordaland   Bømlo   UteRegistrert nedlagt 28.apr 2015
Kuleseid   Hordaland   Bømlo   Ute Har miniramp.
Mosterhamn   Hordaland   Bømlo   Ute Har ledge, bank, spine.
Leirvik   Hordaland   Stord   UteRegistrert nedlagt 11.okt 2014
Bandadalen   Hordaland   Stord   Ute
Nordbygdo   Hordaland   Stord   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Rossneset   Hordaland   Fitjar   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Rimbareid   Hordaland   Fitjar   Ute Har bank, quarter.
Tysnes   Hordaland   Tysnes   UtePlanlagt 2016.
Uskedal   Hordaland   Kvinnherad   UtePlanlagt 2016.
Rosendal   Hordaland   Kvinnherad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Odda   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Skare   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Røldal   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Ungdomsskulen   Hordaland   Odda   Ute Har mikroramp.
Holmen   Hordaland   Ulvik   Ute Har mikroramp.
Granvin   Hordaland   Granvin   Ute Har mikroramp.
Tvildemoen   Hordaland   Voss   Inne Har miniramp, ledge, bank, manualbox, quarter.
Vangen   Hordaland   Voss   Ute Har mikroramp.
Øystese   Hordaland   Kvam   InneRegistrert nedlagt 08.apr 2015
Bogøytunet   Hordaland   Fusa   Ute Har miniramp.
Eikelandsosen   Hordaland   Fusa   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Nore øyane skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Søfteland   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kuventræ   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Halhjem   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Nore neset skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Hegglandsdalen   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox.
Vinnes   Hordaland   Austevoll   Ute Har miniramp.
Bergheim   Hordaland   Askøy   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Kleppe   Hordaland   Askøy   Ute Har ledge, sliderail, bank.
Stanghelle   Hordaland   Vaksdal   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Modalen   Hordaland   Modalen   Ute Har ledge, bank, quarter.
Hatland   Hordaland   Osterøy   Ute Har miniramp, funbox, manualbox.
Rongøy   Hordaland   Øygarden   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Nordbygda   Hordaland   Masfjorden   Ute Har miniramp.
Torget   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Florahallen   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har bowl.
Hardbakke   Sogn og fjordane   Solund   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter.
Høyanger   Sogn og fjordane   Høyanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kvåle   Sogn og fjordane   Sogndal   Ute Har miniramp, funbox, a-frame.
Lærdalsøyri   Sogn og fjordane   Lærdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, quarter.
Øvre Årdal   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Årdalstangen   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Sande   Sogn og fjordane   Gaular   UteRegistrert nedlagt 08.jul 2018
Hafstadparken   Sogn og fjordane   Førde   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Øyra   Sogn og fjordane   Naustdal   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Svelgen   Sogn og fjordane   Bremanger   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Gotteberg   Sogn og fjordane   Vågsøy   UtePlanlagt 2018.
Leikanger   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Jonaslåven   Sogn og fjordane   Selje   Inne Har miniramp.
Lapoint   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Haugen skule   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox.
Eid   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox, ledge, bowl, corner.
Grodås   Sogn og fjordane   Hornindal   Ute
Sandane   Sogn og fjordane   Gloppen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner.
Stryn   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Stryn ungdomsskule   Sogn og fjordane   Stryn   UteRegistrert nedlagt 16.aug 2015
Folven camping   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har miniramp, sliderail, bank, quarter, a-frame.
Huset   Møre og Romsdal   Molde   InneRegistrert nedlagt 05.aug 2017
Fjøsen   Møre og Romsdal   Molde   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Emblem   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, gap, a-frame.
Moa   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Spjelkavik   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Larsgården skule   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Vågen   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Skjerva   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har funbox, ledge, bank.
Frei   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 28.jan 2014
Nordlandet ungdomsskule   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 29.okt 2016
Fosnavåg   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Stokksund   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Vikholmen   Møre og Romsdal   Ulstein   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter, a-frame.
Volda   Møre og Romsdal   Volda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Ørsta   Møre og Romsdal   Ørsta   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Hovden   Møre og Romsdal   Ørsta   Inne Har mikroramp, miniramp.
Sjøholt   Møre og Romsdal   Ørskog   Ute
Geiranger   Møre og Romsdal   Stranda   Ute Har mikroramp.
Stordal   Møre og Romsdal   Stordal   Ute Har bank, trapp, corner, manualbox.
Sykkylven   Møre og Romsdal   Sykkylven   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Valderøy   Møre og Romsdal   Giske   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Valderøy ungdomsskule   Møre og Romsdal   Giske   Ute Har mikroramp, a-frame.
Vestnes   Møre og Romsdal   Vestnes   Ute Har funbox.
Helland   Møre og Romsdal   Vestnes   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Åndalsnes   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, spine, manualbox, quarter.
Innfjorden   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Falkhytta   Møre og Romsdal   Aukra   Ute Har miniramp.
Elnesvågen   Møre og Romsdal   Fræna   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Eide   Møre og Romsdal   Eide   Ute Har miniramp.
Tingvoll   Møre og Romsdal   Tingvoll   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Sunndalsøra   Møre og Romsdal   Sunndal   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, a-frame.
Surnadal   Møre og Romsdal   Surnadal   Ute Har miniramp.
Rosten skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har bank, trapp.
Romolslia skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge.
Kolstaddalen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Utleira   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Vikåsen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Svartlamoen   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Trikkestallen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Nypvang skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har mikroramp.
Finalebanen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, manualbox.
Rosenborg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Breidablikk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 13.sep 2017
Sjetnemarka   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har vertramp.
Brattøra   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute
Charlottenlund skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Hoeggen skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har mikroramp.
Selsbakk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sunnland skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, corner.
Eberg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Brekstad   Sør-Trøndelag   Ørland   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Åsly skule   Sør-Trøndelag   Rissa   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox.
Bjugn   Sør-Trøndelag   Bjugn   Ute Har vertramp, funbox, corner.
Oppdal skatehall   Sør-Trøndelag   Oppdal   InneRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Oppdal   Sør-Trøndelag   Oppdal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Berkåk   Sør-Trøndelag   Rennebu   Ute Har mikroramp.
Orkdalsbanken   Sør-Trøndelag   Orkdal   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Røros skule   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Røros   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har miniramp.
Hov   Sør-Trøndelag   Holtålen   Ute Har mikroramp.
Melhus   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Gimse   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har mikroramp, bank.
Skaun   Sør-Trøndelag   Skaun   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sørborgen   Sør-Trøndelag   Klæbu   Ute Har mikroramp.
Hommelvik   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Midtsand   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute
Guldbergaunet   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, corner.
Egge   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Namsos   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har mikroramp.
Otterøy   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har funbox, a-frame.
Stjørdal   Nord-Trøndelag   Stjørdal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox.
Leksvik   Nord-Trøndelag   Leksvik   Ute Har mikroramp.
Levanger ungdomsskule   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge.
Moa   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har funbox, ledge, bank, spine.
Stadionparken   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox, quarter.
Verdal skule   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute
Verdal   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter, gap, a-frame.
Malm   Nord-Trøndelag   Verran   Ute
Grong   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har sliderail, bank, quarter, gap, a-frame.
Namdal folkehøgskule   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har miniramp.
Rørvik   Nord-Trøndelag   Vikna   Ute Har bank, quarter.
Sakshaug   Nord-Trøndelag   Inderøy   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Lensmyra   Nord-Trøndelag   Inderøy   UteRegistrert nedlagt 23.feb 2014
Hunstad   Nordland   Bodø   Ute Har miniramp.
Saltvern skule   Nordland   Bodø   Ute Har miniramp.
Rensåsen   Nordland   Bodø   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Fjølhangaren   Nordland   Bodø   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Alstad   Nordland   Bodø   Ute Har mikroramp.
Mørkvedmarka   Nordland   Bodø   Ute Har mikroramp.
Narvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Bjerkvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Brønnøysund   Nordland   Brønnøy   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, pyramide, corner.
Sandnessjøen   Nordland   Alstahaug   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Kippermoen   Nordland   Vefsn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Kulstad   Nordland   Vefsn   Ute Har manualbox, quarter.
Mosjøen skule   Nordland   Vefsn   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, manualbox.
Nesna   Nordland   Nesna   Ute Har miniramp.
Skillevollen   Nordland   Rana   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Gruben   Nordland   Rana   UteRegistrert nedlagt 05.jun 2014
Tjongsfjord   Nordland   Rødøy   Ute Har funbox, sliderail.
Glomfjord   Nordland   Meløy   Ute Har mikroramp.
Vestmyra   Nordland   Fauske   Ute Har miniramp.
Røsvik   Nordland   Sørfold   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Straumen   Nordland   Sørfold   UtePlanlagt 2016.
Oppeid   Nordland   Hamarøy   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Fenes   Nordland   Lødingen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox.
Værøy   Nordland   Værøy   Ute Har funbox, pyramide, corner, quarter.
Lofothallen   Nordland   Vestvågøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Leknes   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Eltoft   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Kabelvåg   Nordland   Vågan   Inne Har miniramp.
Stokmarknes   Nordland   Hadsel   Ute Har mikroramp.
Steine   Nordland   Bø   Ute Har miniramp.
Sortland   Nordland   Sortland   Ute Har bank, manualbox, quarter.
Andenes   Nordland   Andøy   Ute Har miniramp.
Elvebakken   Troms   Tromsø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Nansenplass   Troms   Tromsø   Ute Har miniramp.
Blåmann   Troms   Tromsø   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Sommerlyst skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Fløyahallen   Troms   Tromsø   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Grønnåsen skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Mortensnes   Troms   Tromsø   Ute Har mikroramp, ledge, bank, trapp, manualbox, quarter.
Tromstun skule   Troms   Tromsø   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox.
Bergseng   Troms   Harstad   Ute Har mikroramp.
Harstad skule   Troms   Harstad   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Borkenes   Troms   Kvæfjord   Ute Har funbox, quarter.
Evenskjer   Troms   Skånland   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Ibestad   Troms   Ibestad   Ute Har funbox, ledge.
Gratangsbotn   Troms   Gratangen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Setermoen   Troms   Bardu   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Sørreisa   Troms   Sørreisa   Inne
Skaland   Troms   Berg   Ute Har mikroramp, bank.
Finnsnes   Troms   Lenvik   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Lyngseidet   Troms   Lyngen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Storslett   Troms   Nordreisa   Ute Har miniramp.
Burfjord   Troms   Kvænangen   Ute Har miniramp.
Vadsø   Finnmark   Vadsø   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, bank, manualbox.
Hauen   Finnmark   Hammerfest   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Komsa skule   Finnmark   Alta   Ute Har mikroramp.
Alta   Finnmark   Alta   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Honningsvåg   Finnmark   Nordkapp   Ute Har funbox, manualbox, quarter.
Lakselv   Finnmark   Porsanger   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Berlevåg   Finnmark   Berlevåg   UteRegistrert nedlagt 26.mar 2015
Seida   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Tana bru   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter, med meir.
Båtsfjord   Finnmark   Båtsfjord   Ute Har mikroramp.
Kirkenes skule   Finnmark   Sør-Varanger   Ute Har sliderail, bowl, trapp.
Longyearbyen   Svalbard   Spitsbergen   Ute Har miniramp.