Oversikt over anlegg for rullebrett i Norge

Til startside
NavnFylkeKommuneTypeApparat
Halden   Østfold   Halden   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Berg   Østfold   Halden   Ute Har mikroramp.
Bytårnet   Østfold   Moss   Ute
Verket   Østfold   Moss   Ute Har mikroramp.
Myra   Østfold   Moss   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Grålum   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, bank, quarter.
Glengshølen   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, spine, corner, quarter.
Landeberga   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Stadion   Østfold   Sarpsborg   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Lindal   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Jelsnes   Østfold   Sarpsborg   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Borge   Østfold   Fredrikstad   UtePlanlagt 2015. Skal få bowl.
Nylende   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, bank, quarter.
Lisleby   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Fredrikstad skatehall   Østfold   Fredrikstad   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Steffensjordet   Østfold   Fredrikstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, pyramide, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Furuheim   Østfold   Fredrikstad   Ute Har bank, manualbox.
Rolvsøy   Østfold   Fredrikstad   Ute Har ledge, bank.
Bevø camping   Østfold   Fredrikstad   Ute Har mikroramp.
Rød   Østfold   Hvaler   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner.
Marker   Østfold   Marker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Skjønhaug   Østfold   Trøgstad   Ute Har mikroramp.
Spydeberg   Østfold   Spydeberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank.
Askim   Østfold   Askim   Ute Har funbox, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Korsgård   Østfold   Askim   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Mysen   Østfold   Eidsberg   Ute Har sliderail, bowl.
Vestgård   Østfold   Skiptvet   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Skiptvet   Østfold   Skiptvet   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Rakkestad   Østfold   Rakkestad   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Spetalen   Østfold   Råde   Ute Har miniramp, funbox, ledge, corner.
Karlshus   Østfold   Råde   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Ekholt   Østfold   Rygge   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, corner.
Øreåsen   Østfold   Rygge   Ute Har miniramp, funbox, bank.
Kirkebygden   Østfold   Våler   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Svinndal   Østfold   Våler   Ute
Tomter   Østfold   Hobøl   Ute Har miniramp.
Risil   Akershus   Vestby   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Garder   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, manualbox.
Vestby skatehall   Akershus   Vestby   Inne Har miniramp.
Hølen   Akershus   Vestby   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Brevik   Akershus   Vestby   Ute Har funbox, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Ski ungdomsskule   Akershus   Ski   Ute Har miniramp.
Langhus   Akershus   Ski   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter, gap, a-frame.
Siggerud   Akershus   Ski   Ute
Kråkstad   Akershus   Ski   Ute Har miniramp, funbox, ledge, quarter.
Ski   Akershus   Ski   Ute Har mikroramp, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Foleslåråsen   Akershus   Ås   Ute Har quarter.
Nordby   Akershus   Ås   Ute
Åsgård skule   Akershus   Ås   Ute
Ås   Akershus   Ås   Ute Har funbox, bank, pyramide, quarter.
Brønnerud   Akershus   Ås   UtePlanlagt 2016.
Sjøskogen skule   Akershus   Ås   Ute Har miniramp.
Seiersten   Akershus   Frogn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox.
Alværn   Akershus   Nesodden   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Saga   Akershus   Nesodden   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Tangen   Akershus   Nesodden   Ute Har bowl.
Ingieråsen   Akershus   Oppegård   Ute Har bank.
Tårnåsen   Akershus   Oppegård   UteRegistrert nedlagt 01.mai 2018
Kolbotn   Akershus   Oppegård   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, quarter.
Greverud   Akershus   Oppegård   UteRegistrert nedlagt 21.apr 2018
Hundsund   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Mølladammen   Akershus   Bærum   Ute
Haslum   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, bank, bowl, manualbox, quarter.
Fornebu   Akershus   Bærum   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Arena Bekkestua   Akershus   Bærum   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Rykkin   Akershus   Bærum   Ute Har bowl.
Evje   Akershus   Bærum   Ute
Eiksmarka skule   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp.
Rud rampland   Akershus   Bærum   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Føyka   Akershus   Asker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Hovedgården   Akershus   Asker   Ute Har mikroramp.
Vollen   Akershus   Asker   Ute
Bjørkelangen   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Løken   Akershus   Aurskog-Høland   UtePlanlagt 2018.
Aursmoen   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Bråte   Akershus   Aurskog-Høland   Ute Har ledge, quarter.
Frogner   Akershus   Sørum   Ute Har ledge, sliderail, corner, manualbox, quarter.
Melvold skule   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Sørumsand   Akershus   Sørum   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, quarter.
Lørenfallet   Akershus   Sørum   Ute Har mikroramp.
Fedrelandet   Akershus   Fet   Ute Har mikroramp, quarter.
Åmot   Akershus   Rælingen   Ute Har mikroramp.
Sandbekken   Akershus   Rælingen   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Marikollen   Akershus   Rælingen   Ute Har ledge, sliderail, bowl, trapp, corner, a-frame.
Streifinn   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner.
Ytre Enebakk   Akershus   Enebakk   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, pyramide, quarter.
Sørlihavna   Akershus   Lørenskog   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox.
Kjenn   Akershus   Lørenskog   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Sten-Tærud skule   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Tæruddalen   Akershus   Skedsmo   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Rådhusparken   Akershus   Skedsmo   Ute Har ledge, bank, trapp, quarter.
Slora   Akershus   Skedsmo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Brånås   Akershus   Skedsmo   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Skyttamyra   Akershus   Nittedal   Ute
Elvetangen   Akershus   Nittedal   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox.
Li   Akershus   Nittedal   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Rotnes   Akershus   Nittedal   UtePlanlagt 2018. Skal få bowl.
Veståsen   Akershus   Gjerdrum   Ute Har mikroramp.
Gjerdrum   Akershus   Gjerdrum   Ute
Olaløkka   Akershus   Ullensaker   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, bank, quarter.
Nordbytjernet   Akershus   Ullensaker   Inne
Gystadmarka   Akershus   Ullensaker   Ute Har ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter.
Auli   Akershus   Nes   Ute Har funbox, ledge.
Framtun skule   Akershus   Nes   Ute Har mikroramp.
Neskollen   Akershus   Nes   Ute Har miniramp, ledge.
Ås skule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har miniramp.
Råholt ungdomsskule   Akershus   Eidsvoll   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Badet   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Langset   Akershus   Eidsvoll   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, quarter.
Nannestad   Akershus   Nannestad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Maura skule   Akershus   Nannestad   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Dalheim   Akershus   Hurdal   Ute Har ledge, bank, spine.
Langkaia   Oslo   Oslo   Ute Har sliderail, bank.
Bredtvet   Oslo   Oslo   Ute Har ledge.
Frognerstranda   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Engebråten   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Fyrstikkallèen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Mølleparken   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bank.
Det gule huset   Oslo   Oslo   Inne Har miniramp.
Lambertseter   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, bank, pyramide.
Haugerud   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, manualbox.
Vika   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Voldsløkka   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter, a-frame, med meir.
Gamle Oslo   Oslo   Oslo   Ute Har bowl.
Torshov   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Jordal   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Skøyenåsen   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Teisen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter, a-frame.
Haugenstua skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp, miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Nordpolen skule   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, bowl, pyramide, corner, manualbox.
Haugenstua   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, gap.
Marienlyst   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp.
Nordstrand   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Ruseløkka   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, bank, quarter.
Majorstua   Oslo   Oslo   Ute
Manglerud   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 15.apr 2019
Skullerud   Oslo   Oslo   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Skullerud skatehall   Oslo   Oslo   Inne Har mikroramp.
Veitvet   Oslo   Oslo   Ute
Torshovdalen   Oslo   Oslo   Ute Har ledge, sliderail.
Skur 13 Filipstad   Oslo   Oslo   Inne
Morellbakken   Oslo   Oslo   Ute Har funbox, ledge, sliderail, corner.
Bjørnholt   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp, funbox, bank, pyramide, quarter.
Holmlia   Oslo   Oslo   Ute Har mikroramp.
Storo   Oslo   Oslo   UteRegistrert nedlagt 30.jun 2017
Brandval   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, quarter.
Kongsvinger   Hedmark   Kongsvinger   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox.
Espern   Hedmark   Hamar   Ute Har miniramp.
Yrkesskolen   Hedmark   Hamar   InneRegistrert nedlagt 19.apr 2019
Koigen   Hedmark   Hamar   Ute Har ledge, sliderail, bowl, trapp, pyramide, med meir.
Ingeberg   Hedmark   Hamar   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2017
Strandsaga   Hedmark   Ringsaker   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Kylstad   Hedmark   Ringsaker   Ute Har miniramp, ledge, sliderail.
Hempa   Hedmark   Ringsaker   Ute Har miniramp.
Garveriet   Hedmark   Ringsaker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Åsmarka   Hedmark   Ringsaker   Ute Har mikroramp, miniramp.
Fønix skatehall   Hedmark   Ringsaker   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Løten   Hedmark   Løten   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Stange   Hedmark   Stange   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Åsbygda   Hedmark   Stange   UteRegistrert nedlagt 25.jun 2017
Mo   Hedmark   Nord-Odal   Ute Har mikroramp.
Sander   Hedmark   Sør-Odal   Ute Har manualbox, quarter.
Skarnes   Hedmark   Sør-Odal   Ute
Skotterud   Hedmark   Eidskog   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Flisa   Hedmark   Åsnes   Ute Har sliderail.
Hernes skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, quarter.
Elverum ungdomsskule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter, a-frame.
Sørskogbygda skule   Hedmark   Elverum   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Hanstad skule   Hedmark   Elverum   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Trysil   Hedmark   Trysil   InneRegistrert nedlagt 12.mai 2018
Innbygda   Hedmark   Trysil   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Nybergsund   Hedmark   Trysil   UteRegistrert nedlagt 17.mai 2018
Engvoll   Hedmark   Åmot   Ute
Koppang   Hedmark   Stor-Elvdal   Ute Har miniramp.
Tynset   Hedmark   Tynset   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Ramsmoen   Hedmark   Tynset   Ute Har mikroramp, miniramp.
Campingplassen   Oppland   Lillehammer   InnePlanlagt 2017.
Strandpromenaden   Oppland   Lillehammer   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Sportsplassen   Oppland   Lillehammer   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, manualbox.
Jernbaneparken   Oppland   Gjøvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Hovdetjernet   Oppland   Gjøvik   Ute Har miniramp.
Trykkeriet   Oppland   Gjøvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Dombås   Oppland   Dovre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, med meir.
Lesja   Oppland   Lesja   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, quarter.
Bismo   Oppland   Skjåk   Ute Har funbox, corner, quarter.
Lom   Oppland   Lom   Ute Har miniramp.
VillaParken   Oppland   Vågå   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Klones   Oppland   Vågå   InneRegistrert nedlagt 24.mar 2015
Lalm   Oppland   Vågå   Ute Har mikroramp, ledge, bank.
Skåbu   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, spine, corner.
Sødorp   Oppland   Nord-Fron   Ute Har mikroramp.
Kåjå   Oppland   Nord-Fron   Ute Har miniramp.
Otta   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank.
Sel   Oppland   Sel   Ute Har miniramp, a-frame.
Heidal skule   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp.
Vesle Hjellum   Oppland   Sel   Ute Har mikroramp.
Øyer   Oppland   Øyer   Ute Har sliderail, bank, trapp.
Raufoss   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Thune skule   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, miniramp.
Reinsvoll   Oppland   Vestre Toten   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, manualbox, quarter.
Ihle   Oppland   Vestre Toten   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Jevnaker   Oppland   Jevnaker   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Harestua   Oppland   Lunner   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox.
Grua   Oppland   Lunner   Ute Har funbox, bank.
Oppdalen   Oppland   Lunner   Ute
Gran   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Brandbu   Oppland   Gran   Ute Har ledge, bank, spine, quarter, a-frame.
Odnes   Oppland   Søndre Land   Ute
Fluberg   Oppland   Søndre Land   Ute Har miniramp.
Parken   Oppland   Nordre Land   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Fossvang   Oppland   Sør-Aurdal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Begnadalen   Oppland   Sør-Aurdal   Ute Har miniramp.
Bruflat   Oppland   Etnedal   Ute Har mikroramp, ledge, manualbox.
Fagernes   Oppland   Nord-Aurdal   Ute Har ledge, bank, trapp, manualbox.
Eplehagen   Oppland   Nord-Aurdal   UteRegistrert nedlagt 24.mar 2015
Slidre   Oppland   Vestre Slidre   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Tingvang   Oppland   Øystre Slidre   Ute Har miniramp.
Vang   Oppland   Vang   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, gap.
Berskog   Buskerud   Drammen   Ute Har mikroramp, miniramp, ledge, bank.
Galterud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Konnerud   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Bragernes skule   Buskerud   Drammen   Ute Har bank, quarter.
Fjell skule   Buskerud   Drammen   UteRegistrert nedlagt 25.jul 2014
Bruparken   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Nøstedhallen   Buskerud   Drammen   Inne Har ledge, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Åskollen   Buskerud   Drammen   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Drammen park   Buskerud   Drammen   Ute Har sliderail, bank, bowl, quarter.
Heistadmoen   Buskerud   Kongsberg   Inne Har miniramp, bank, spine, quarter.
Kongsberg   Buskerud   Kongsberg   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2019
Gamlegrendåsen   Buskerud   Kongsberg   UteRegistrert nedlagt 24.jun 2019
Kongsberghallen   Buskerud   Kongsberg   InneRegistrert nedlagt 24.jun 2019
Hvittingfoss   Buskerud   Kongsberg   Ute Har miniramp.
Kongsgårdmoen   Buskerud   Kongsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Veiginmarka   Buskerud   Ringerike   Ute Har mikroramp, miniramp.
Kjelleberget   Buskerud   Hole   Inne Har ledge, bank, trapp, quarter, a-frame.
Hole ungdomsskule   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Vik   Buskerud   Hole   Ute Har mikroramp.
Gol   Buskerud   Gol   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Låven   Buskerud   Hemsedal   Inne Har miniramp.
Ål   Buskerud   Ål   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Geilo   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp, funbox, bank, quarter.
Hol   Buskerud   Hol   Ute Har miniramp.
Prestfoss   Buskerud   Sigdal   Ute
Krøderen   Buskerud   Krødsherad   Ute Har funbox, corner.
Kløftefoss   Buskerud   Modum   Ute Har miniramp.
Vikersund   Buskerud   Modum   Ute Har funbox, ledge, pyramide, corner, quarter.
Loesmoen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Hokksund   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Vestfossen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Ormåsen   Buskerud   Øvre Eiker   Ute Har funbox, sliderail, manualbox.
Eknes   Buskerud   Nedre Eiker   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Krokstad skule   Buskerud   Nedre Eiker   Ute Har mikroramp.
Lierbyen   Buskerud   Lier   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Hegg   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Høvik skule   Buskerud   Lier   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner.
Midtbygda   Buskerud   Røyken   Ute
Hyggen   Buskerud   Røyken   Ute Har mikroramp.
Slemmestad   Buskerud   Røyken   Ute Har bowl.
Spikkestad   Buskerud   Røyken   Ute Har mikroramp.
Sætre skule   Buskerud   Hurum   Ute Har mikroramp, bank, spine.
Rødberg   Buskerud   Nore og Uvdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Horten   Vestfold   Horten   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Åsgårdstrand   Vestfold   Horten   UteRegistrert nedlagt 18.mar 2015
Gjøklep   Vestfold   Holmestrand   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, a-frame.
Hillestad   Vestfold   Holmestrand   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Sem   Vestfold   Tønsberg   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, quarter.
Gunnarsbø   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Eik   Vestfold   Tønsberg   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter.
Oslofjord Arena   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Krokenskogen   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, ledge, quarter.
Haukerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Bugården   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter, a-frame.
Åsane   Vestfold   Sandefjord   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Helgerød   Vestfold   Sandefjord   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Osterøya   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, ledge, bank, manualbox.
Sandefjord   Vestfold   Sandefjord   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, manualbox, quarter.
Knattholmen   Vestfold   Sandefjord   Ute
Hvarnes   Vestfold   Larvik   Ute Har miniramp.
Sky skule   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp.
Månejordet   Vestfold   Larvik   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Alfredhallen   Vestfold   Larvik   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Kleiverlendet   Vestfold   Larvik   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Svelvik   Vestfold   Svelvik   UteRegistrert nedlagt 10.apr 2015
Svelvik   Vestfold   Sande   Ute
Sande   Vestfold   Sande   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, quarter.
Bibo   Vestfold   Re   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Revetal   Vestfold   Re   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Revetal skule   Vestfold   Re   Ute Har miniramp, funbox, bank, manualbox, quarter.
Andebu   Vestfold   Andebu   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Andebu skule   Vestfold   Andebu   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Stokke   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Vear   Vestfold   Stokke   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Herstad   Vestfold   Nøtterøy   Ute
Torød   Vestfold   Nøtterøy   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Tjøme   Vestfold   Tjøme   Ute Har miniramp, vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, quarter.
Svarstad   Vestfold   Lardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Kjølnes   Telemark   Porsgrunn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Lundedalen   Telemark   Porsgrunn   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, ledge, bank.
Vestsiden   Telemark   Porsgrunn   Ute
Klosterøya   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Skien skatehall   Telemark   Skien   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Lundedalen   Telemark   Skien   UteRegistrert nedlagt 27.mar 2015
Valhallveien   Telemark   Skien   Ute Har funbox.
Kongerød skule   Telemark   Skien   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Rullaren skatehall   Telemark   Notodden   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Siljan   Telemark   Siljan   Ute Har bank, manualbox, quarter, a-frame.
Langesund   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Rugtvedt   Telemark   Bamble   Ute Har mikroramp.
Herre skule   Telemark   Bamble   Ute Har miniramp.
Helle   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp, ledge, bowl, manualbox.
Skåtøy   Telemark   Kragerø   Ute Har miniramp.
Sannidal   Telemark   Kragerø   Ute Har mikroramp.
Kalstad   Telemark   Kragerø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Drangedal   Telemark   Drangedal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Lunde skule   Telemark   Nome   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox, quarter.
Ulefoss   Telemark   Nome   UteRegistrert nedlagt 22.okt 2013
Holla   Telemark   Nome   UteRegistrert nedlagt 27.apr 2019
Fen skule   Telemark   Nome   Inne Har miniramp, sliderail, bank, trapp, quarter.
Betongparken i Bø   Telemark   Bø   Ute Har ledge, bank, bowl, quarter.
Bø inneramp   Telemark   Bø   Inne Har miniramp.
Såheimshallen   Telemark   Tinn   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Sportsplassen   Telemark   Tinn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Austbygde   Telemark   Tinn   Ute Har miniramp.
Nutheim   Telemark   Seljord   Ute Har miniramp.
Seljord   Telemark   Seljord   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Vrådal   Telemark   Kviteseid   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kyrkjebygda   Telemark   Nissedal   Ute Har sliderail, bank, quarter, a-frame.
Tveit   Telemark   Nissedal   Ute
Fyresdal   Telemark   Fyresdal   Ute Har funbox, quarter.
Dalen   Telemark   Tokke   Ute Har miniramp.
Åmdals verk   Telemark   Tokke   Ute Har miniramp.
Rauland   Telemark   Vinje   Ute
Camp Vierli   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, quarter.
Øyfjell   Telemark   Vinje   Ute Har miniramp.
Søndeled   Aust-Agder   Risør   Ute
Kjempesteinsmyra   Aust-Agder   Risør   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, spine, manualbox.
Tønnevoll   Aust-Agder   Grimstad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Asdal   Aust-Agder   Arendal   Ute Har bank, spine, manualbox.
Barbu   Aust-Agder   Arendal   UtePlanlagt 2018.
Roligheden   Aust-Agder   Arendal   Ute Har miniramp, bank, manualbox.
Sam Eyde   Aust-Agder   Arendal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox, quarter.
Arendal skatehall   Aust-Agder   Arendal   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, a-frame.
Sandnes   Aust-Agder   Arendal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, manualbox, quarter.
Saltrød   Aust-Agder   Arendal   Ute Har mikroramp, sliderail, bank, trapp, manualbox.
Moltemyr skule   Aust-Agder   Arendal   Ute
Myra   Aust-Agder   Arendal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Kilsund   Aust-Agder   Arendal   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Gjerstad   Aust-Agder   Gjerstad   Ute Har ledge, sliderail, quarter.
Vegårshei skule   Aust-Agder   Vegårshei   Ute
Dypvåg   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har miniramp.
Lyngmyr   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Songe   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Gjeving   Aust-Agder   Tvedestrand   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Hestheia   Aust-Agder   Lillesand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Lillesand skatehall   Aust-Agder   Lillesand   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Lillesand   Aust-Agder   Lillesand   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Åmli   Aust-Agder   Åmli   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, pyramide, corner, quarter.
Furuly   Aust-Agder   Evje og Hornnes   Ute
Bygland skule   Aust-Agder   Bygland   Ute Har manualbox.
Valle   Aust-Agder   Valle   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Hovden   Aust-Agder   Bykle   Inne
Bykle   Aust-Agder   Bykle   Ute Har mikroramp, funbox, bank, quarter.
Øvre Slettheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Oddemarka skule   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 07.apr 2015
Nybyen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Ryen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner, quarter.
Havlimyra skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, sliderail.
Lindebøskauen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, quarter, med meir.
Vågsbygd   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp.
Vision   Vest-Agder   Kristiansand   Inne Har vertramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Møvik   Vest-Agder   Kristiansand   UteRegistrert nedlagt 16.nov 2013
Fiskå skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, corner, quarter.
Tinnheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, bank, spine, manualbox.
Bråvann   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har bowl.
Sjøstrand skule   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp.
Idda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap.
Samsen   Vest-Agder   Kristiansand   InneRegistrert nedlagt 25.mar 2015
Bystranda   Vest-Agder   Kristiansand   Ute
Holte   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Haumyrheia   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Hånes   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har miniramp, sliderail, quarter.
Justvik   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Krossen   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har ledge, spine.
Hellemyr   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge.
Vigvoll   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har mikroramp, funbox, quarter.
Torkelsmyr   Vest-Agder   Kristiansand   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Vassmyra   Vest-Agder   Mandal   Ute Har miniramp.
Speilen   Vest-Agder   Mandal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, spine, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Farsund   Vest-Agder   Farsund   UteRegistrert nedlagt 23.okt 2015
Lista-Flipside   Vest-Agder   Farsund   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Sundeparken   Vest-Agder   Flekkefjord   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Hægeland   Vest-Agder   Vennesla   Ute Har funbox, ledge.
Vennesla   Vest-Agder   Vennesla   Ute Har miniramp.
Birkelid   Vest-Agder   Songdalen   UteRegistrert nedlagt 11.aug 2018
Nygård   Vest-Agder   Søgne   Ute Har mikroramp.
Tangvall   Vest-Agder   Søgne   UteRegistrert nedlagt 11.aug 2018
Linnegrøvan   Vest-Agder   Søgne   Ute Har miniramp, bank, manualbox.
Laudal   Vest-Agder   Marnardal   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Kyrkjebygd   Vest-Agder   Åseral   Ute Har funbox, corner, quarter.
Konsmo   Vest-Agder   Audnedal   Ute Har mikroramp, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vigeland   Vest-Agder   Lindesnes   Ute Har mikroramp.
Karma skatehall   Vest-Agder   Lyngdal   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hamran   Vest-Agder   Lyngdal   Ute Har ledge, sliderail, bowl, manualbox.
Kvinesdal   Vest-Agder   Kvinesdal   InneRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Sinnes skule   Vest-Agder   Sirdal   Ute Har funbox, spine, quarter.
Hellvik   Rogaland   Eigersund   UteRegistrert nedlagt 09.mai 2015
Slettebø   Rogaland   Eigersund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Rinnan   Rogaland   Eigersund   Ute Har mikroramp, ledge.
Austrått   Rogaland   Sandnes   Ute Har bowl.
Bogafjell   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Figgjo skule   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Buggeland   Rogaland   Sandnes   Ute Har ledge, bank, spine.
Skårlia   Rogaland   Sandnes   Ute Har sliderail, bank.
Varatun   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, bank, corner.
Porsholen   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Figgjo   Rogaland   Sandnes   Ute Har bank, quarter.
Hommersåk   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank.
Ruten   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Sørbø   Rogaland   Sandnes   Ute
Hana   Rogaland   Sandnes   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, manualbox.
Soma   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Lundehaugen   Rogaland   Sandnes   Ute Har mikroramp.
Sandved   Rogaland   Sandnes   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Bekkefaret   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Tastarustå   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, spine, manualbox, quarter.
Bokkaskogen   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, bank, corner, quarter.
Vassøy   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Vardeneset   Rogaland   Stavanger   Ute
Tasta   Rogaland   Stavanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter, gap.
Kvernevik   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Hundvåg   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kjelvene   Rogaland   Stavanger   Ute Har bowl.
Madlamark   Rogaland   Stavanger   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Stavanger skatehall   Rogaland   Stavanger   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, med meir.
Hinna   Rogaland   Stavanger   Ute Har funbox, ledge, bank.
Sjåvikvegen   Rogaland   Haugesund   Ute Har bowl.
Karmsund vidaregåande skule   Rogaland   Haugesund   Ute
Skåredalen   Rogaland   Haugesund   Ute Har funbox, sliderail.
Haugaland skatehall   Rogaland   Haugesund   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Grytå   Rogaland   Haugesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Åna-Sira   Rogaland   Sokndal   UteRegistrert nedlagt 11.mai 2018
Eik   Rogaland   Lund   Ute Har mikroramp.
Moi   Rogaland   Lund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Vikeså   Rogaland   Bjerkreim   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Brusand   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bank, spine, manualbox, quarter.
Ogna   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, sliderail, bowl, quarter.
Nærbø   Rogaland   Hå   Ute Har funbox, bank, quarter.
Varhaug   Rogaland   Hå   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Vigrestad   Rogaland   Hå   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Bore   Rogaland   Klepp   Ute Har miniramp.
Kleppekrossen   Rogaland   Klepp   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter, gap.
Svertingstad   Rogaland   Time   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter.
Stemmen   Rogaland   Time   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap, med meir.
Lye   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter, med meir.
Bryne   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, quarter.
Håholen   Rogaland   Time   UteRegistrert nedlagt 10.jul 2017
Rossaland   Rogaland   Time   Ute Har mikroramp, sliderail.
Lyefjell   Rogaland   Time   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Ålgård   Rogaland   Gjesdal   Ute Har miniramp.
Opstad   Rogaland   Gjesdal   Ute Har mikroramp.
Solås   Rogaland   Gjesdal   Ute Har quarter.
Fiskebekk   Rogaland   Gjesdal   Ute Har funbox, bank, quarter.
Sola   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Dysjaland   Rogaland   Sola   Ute Har mikroramp, funbox, spine, manualbox.
Tananger   Rogaland   Sola   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Stangaland   Rogaland   Sola   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Tjelta   Rogaland   Sola   Inne
Randaberg   Rogaland   Randaberg   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Forsand   Rogaland   Forsand   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Tau   Rogaland   Strand   Ute Har mikroramp.
Jørpeland   Rogaland   Strand   Ute Har bank, quarter.
Tau skule   Rogaland   Strand   Ute Har miniramp, ledge, manualbox.
Hjelmeland   Rogaland   Hjelmeland   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Jelsa   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, manualbox.
Sand   Rogaland   Suldal   Ute Har mikroramp, miniramp.
Sauda   Rogaland   Sauda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Vikevåg   Rogaland   Rennesøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, gap.
Åmøy   Rogaland   Rennesøy   Ute Har miniramp.
Kvitsøy   Rogaland   Kvitsøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Aksdal   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, ledge, bank, pyramide, corner.
Frakkagjerd   Rogaland   Tysvær   Ute Har bank, manualbox.
Tysværvåg   Rogaland   Tysvær   Ute Har funbox, sliderail, bank.
Håland skule   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp.
Grindhaug skule   Rogaland   Karmøy   Ute Har ledge, bank, spine.
Fabrikken   Rogaland   Karmøy   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Vormedal   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Visnes   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Brekke   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 20.apr 2014
Stokkastrand   Rogaland   Karmøy   Ute Har miniramp, spine, quarter.
Skudenes   Rogaland   Karmøy   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Vea   Rogaland   Karmøy   UteRegistrert nedlagt 19.apr 2014
Norheim   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Kopervik   Rogaland   Karmøy   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Ølen   Rogaland   Vindafjord   Ute Har ledge, sliderail, bank, quarter.
Sandeid   Rogaland   Vindafjord   Ute Har mikroramp, funbox, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Skjold   Rogaland   Vindafjord   Ute
Fysakhallen   Hordaland   Bergen   Inne Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Amalie Skram skule   Hordaland   Bergen   Ute Har bowl.
Krohnengen   Hordaland   Bergen   Ute Har mikroramp.
Flaktveit   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, pyramide, spine, corner, manualbox, quarter.
Møhlenpris   Hordaland   Bergen   Ute Har bowl.
Velvet skatehall   Hordaland   Bergen   InneRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Lynghaugparken   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, trapp, manualbox, quarter.
Mjølkeråen   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Nordvik   Hordaland   Bergen   Ute Har miniramp.
BM DIY   Hordaland   Bergen   Ute
Tjønnen   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Loddefjord   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Kirkevoll   Hordaland   Bergen   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Hetlevikhøyden   Hordaland   Bergen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Skånevik   Hordaland   Etne   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, gap.
Etne   Hordaland   Etne   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, gap.
Sveio   Hordaland   Sveio   UteRegistrert nedlagt 14.okt 2013
Svortland   Hordaland   Bømlo   UteRegistrert nedlagt 28.apr 2015
Kuleseid   Hordaland   Bømlo   Ute Har miniramp.
Mosterhamn   Hordaland   Bømlo   Ute Har ledge, bank, spine.
Leirvik   Hordaland   Stord   UteRegistrert nedlagt 11.okt 2014
Bandadalen   Hordaland   Stord   Ute
Nordbygdo   Hordaland   Stord   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Rimbareid   Hordaland   Fitjar   Ute Har bank, quarter.
Rossneset   Hordaland   Fitjar   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Tysnes   Hordaland   Tysnes   UtePlanlagt 2016.
Uskedal   Hordaland   Kvinnherad   UtePlanlagt 2016.
Rosendal   Hordaland   Kvinnherad   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Odda   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Ungdomsskulen   Hordaland   Odda   Ute Har mikroramp.
Røldal   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Skare   Hordaland   Odda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox.
Holmen   Hordaland   Ulvik   Ute Har mikroramp.
Granvin   Hordaland   Granvin   Ute Har mikroramp.
Vangen   Hordaland   Voss   Ute Har mikroramp.
Tvildemoen   Hordaland   Voss   Inne Har miniramp, ledge, bank, manualbox, quarter.
Øystese   Hordaland   Kvam   InneRegistrert nedlagt 08.apr 2015
Bogøytunet   Hordaland   Fusa   Ute Har miniramp.
Eikelandsosen   Hordaland   Fusa   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Kuventræ   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Halhjem   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, corner, manualbox, quarter.
Hegglandsdalen   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox.
Søfteland   Hordaland   Os   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Nore neset skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Nore øyane skule   Hordaland   Os   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Vinnes   Hordaland   Austevoll   Ute Har miniramp.
Kleppe   Hordaland   Askøy   Ute Har ledge, sliderail, bank.
Bergheim   Hordaland   Askøy   Inne Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Stanghelle   Hordaland   Vaksdal   Ute Har funbox, ledge, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Modalen   Hordaland   Modalen   Ute Har ledge, bank, quarter.
Hatland   Hordaland   Osterøy   Ute Har miniramp, funbox, manualbox.
Rongøy   Hordaland   Øygarden   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Nordbygda   Hordaland   Masfjorden   Ute Har miniramp.
Torget   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Florahallen   Sogn og fjordane   Flora   Ute Har bowl.
Hardbakke   Sogn og fjordane   Solund   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter.
Høyanger   Sogn og fjordane   Høyanger   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, quarter.
Kvåle   Sogn og fjordane   Sogndal   Ute Har miniramp, funbox, a-frame.
Lærdalsøyri   Sogn og fjordane   Lærdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, spine, corner, quarter.
Øvre Årdal   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har miniramp, funbox, sliderail, bank, corner, quarter.
Årdalstangen   Sogn og fjordane   Årdal   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Sande   Sogn og fjordane   Gaular   UteRegistrert nedlagt 08.jul 2018
Hafstadparken   Sogn og fjordane   Førde   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Øyra   Sogn og fjordane   Naustdal   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Svelgen   Sogn og fjordane   Bremanger   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Gotteberg   Sogn og fjordane   Vågsøy   UtePlanlagt 2018.
Leikanger   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Lapoint   Sogn og fjordane   Selje   Ute Har mikroramp.
Jonaslåven   Sogn og fjordane   Selje   Inne Har miniramp.
Haugen skule   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox.
Eid   Sogn og fjordane   Eid   Ute Har funbox, ledge, bowl, corner.
Grodås   Sogn og fjordane   Hornindal   Ute
Sandane   Sogn og fjordane   Gloppen   Ute Har funbox, ledge, bank, corner.
Stryn ungdomsskule   Sogn og fjordane   Stryn   UteRegistrert nedlagt 16.aug 2015
Stryn   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Folven camping   Sogn og fjordane   Stryn   Ute Har miniramp, sliderail, bank, quarter, a-frame.
Fjøsen   Møre og Romsdal   Molde   Inne Har mikroramp, ledge, sliderail, bank.
Huset   Møre og Romsdal   Molde   InneRegistrert nedlagt 05.aug 2017
Spjelkavik   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Moa   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Emblem   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, pyramide, corner, quarter, gap, a-frame.
Larsgården skule   Møre og Romsdal   Ålesund   Ute Har mikroramp.
Skjerva   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har funbox, ledge, bank.
Vågen   Møre og Romsdal   Kristiansund   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter.
Frei   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 28.jan 2014
Nordlandet ungdomsskule   Møre og Romsdal   Kristiansund   UteRegistrert nedlagt 29.okt 2016
Stokksund   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Fosnavåg   Møre og Romsdal   Herøy   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Vikholmen   Møre og Romsdal   Ulstein   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter, a-frame.
Volda   Møre og Romsdal   Volda   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Hovden   Møre og Romsdal   Ørsta   Inne Har mikroramp, miniramp.
Ørsta   Møre og Romsdal   Ørsta   Ute Har sliderail, bank, quarter.
Sjøholt   Møre og Romsdal   Ørskog   Ute
Geiranger   Møre og Romsdal   Stranda   Ute Har mikroramp.
Stordal   Møre og Romsdal   Stordal   Ute Har bank, trapp, corner, manualbox.
Sykkylven   Møre og Romsdal   Sykkylven   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Valderøy ungdomsskule   Møre og Romsdal   Giske   Ute Har mikroramp, a-frame.
Valderøy   Møre og Romsdal   Giske   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, quarter.
Helland   Møre og Romsdal   Vestnes   UteRegistrert nedlagt 20.mai 2017
Vestnes   Møre og Romsdal   Vestnes   Ute Har funbox.
Åndalsnes   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, spine, manualbox, quarter.
Innfjorden   Møre og Romsdal   Rauma   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Falkhytta   Møre og Romsdal   Aukra   Ute Har miniramp.
Elnesvågen   Møre og Romsdal   Fræna   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Eide   Møre og Romsdal   Eide   Ute Har miniramp.
Tingvoll   Møre og Romsdal   Tingvoll   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox, quarter.
Sunndalsøra   Møre og Romsdal   Sunndal   Ute Har ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, a-frame.
Surnadal   Møre og Romsdal   Surnadal   Ute Har miniramp.
Sjetnemarka   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har vertramp.
Vikåsen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Breidablikk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 13.sep 2017
Kolstaddalen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Charlottenlund skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter, gap.
Hoeggen skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har mikroramp.
Eberg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sunnland skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge, corner.
Selsbakk skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Romolslia skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har funbox, ledge.
Rosten skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har bank, trapp.
Nypvang skule   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har mikroramp.
Svartlamoen   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Trikkestallen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, trapp, manualbox, quarter.
Finalebanen   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, manualbox.
Rosenborg   Sør-Trøndelag   Trondheim   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Brattøra   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute
Utleira   Sør-Trøndelag   Trondheim   Ute Har ledge, bank, manualbox, quarter.
Brekstad   Sør-Trøndelag   Ørland   Ute Har funbox, ledge, bank, quarter.
Åsly skule   Sør-Trøndelag   Rissa   Ute Har mikroramp, funbox, ledge, bank, manualbox.
Bjugn   Sør-Trøndelag   Bjugn   Ute Har vertramp, funbox, corner.
Oppdal   Sør-Trøndelag   Oppdal   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Oppdal skatehall   Sør-Trøndelag   Oppdal   InneRegistrert nedlagt 06.jul 2014
Berkåk   Sør-Trøndelag   Rennebu   Ute Har mikroramp.
Orkdalsbanken   Sør-Trøndelag   Orkdal   UteRegistrert nedlagt 01.mai 2019
Røros   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har miniramp.
Røros skule   Sør-Trøndelag   Røros   Ute Har funbox, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Hov   Sør-Trøndelag   Holtålen   Ute Har mikroramp.
Gimse   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har mikroramp, bank.
Melhus   Sør-Trøndelag   Melhus   Ute Har funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Skaun   Sør-Trøndelag   Skaun   UteRegistrert nedlagt 14.sep 2017
Sørborgen   Sør-Trøndelag   Klæbu   Ute Har mikroramp.
Midtsand   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute
Hommelvik   Sør-Trøndelag   Malvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Egge   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, manualbox, quarter.
Guldbergaunet   Nord-Trøndelag   Steinkjer   Ute Har funbox, bank, corner.
Otterøy   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har funbox, a-frame.
Namsos   Nord-Trøndelag   Namsos   Ute Har mikroramp.
Stjørdal   Nord-Trøndelag   Stjørdal   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, manualbox.
Leksvik   Nord-Trøndelag   Leksvik   Ute Har mikroramp.
Stadionparken   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox, quarter.
Levanger ungdomsskule   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har ledge.
Moa   Nord-Trøndelag   Levanger   Ute Har funbox, ledge, bank, spine.
Verdal skule   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute
Verdal   Nord-Trøndelag   Verdal   Ute Har funbox, sliderail, bank, corner, quarter, gap, a-frame.
Malm   Nord-Trøndelag   Verran   Ute
Namdal folkehøgskule   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har miniramp.
Grong   Nord-Trøndelag   Grong   Ute Har sliderail, bank, quarter, gap, a-frame.
Rørvik   Nord-Trøndelag   Vikna   Ute Har bank, quarter.
Lensmyra   Nord-Trøndelag   Inderøy   UteRegistrert nedlagt 23.feb 2014
Sakshaug   Nord-Trøndelag   Inderøy   Ute Har funbox, sliderail, bank, quarter.
Alstad   Nordland   Bodø   Ute Har mikroramp.
Fjølhangaren   Nordland   Bodø   Inne Har miniramp, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter.
Saltvern skule   Nordland   Bodø   Ute Har miniramp.
Rensåsen   Nordland   Bodø   Ute Har funbox, ledge, bank, spine, corner, manualbox, quarter.
Hunstad   Nordland   Bodø   Ute Har miniramp.
Mørkvedmarka   Nordland   Bodø   Ute Har mikroramp.
Narvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Bjerkvik   Nordland   Narvik   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Brønnøysund   Nordland   Brønnøy   Ute Har miniramp, ledge, sliderail, pyramide, corner.
Sandnessjøen   Nordland   Alstahaug   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Kulstad   Nordland   Vefsn   Ute Har manualbox, quarter.
Kippermoen   Nordland   Vefsn   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter.
Mosjøen skule   Nordland   Vefsn   Ute Har mikroramp, ledge, sliderail, manualbox.
Nesna   Nordland   Nesna   Ute Har miniramp.
Gruben   Nordland   Rana   UteRegistrert nedlagt 05.jun 2014
Skillevollen   Nordland   Rana   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, a-frame.
Tjongsfjord   Nordland   Rødøy   Ute Har funbox, sliderail.
Glomfjord   Nordland   Meløy   Ute Har mikroramp.
Vestmyra   Nordland   Fauske   Ute Har miniramp.
Straumen   Nordland   Sørfold   UtePlanlagt 2016.
Røsvik   Nordland   Sørfold   Ute Har sliderail, bank, spine, quarter.
Oppeid   Nordland   Hamarøy   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, manualbox, quarter, a-frame.
Fenes   Nordland   Lødingen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, bowl, corner, manualbox.
Værøy   Nordland   Værøy   Ute Har funbox, pyramide, corner, quarter.
Eltoft   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Leknes   Nordland   Vestvågøy   Ute Har miniramp.
Lofothallen   Nordland   Vestvågøy   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter, gap, a-frame.
Kabelvåg   Nordland   Vågan   Inne Har miniramp.
Stokmarknes   Nordland   Hadsel   Ute Har mikroramp.
Steine   Nordland   Bø   Ute Har miniramp.
Sortland   Nordland   Sortland   Ute Har bank, manualbox, quarter.
Andenes   Nordland   Andøy   Ute Har miniramp.
Mortensnes   Troms   Tromsø   Ute Har mikroramp, ledge, bank, trapp, manualbox, quarter.
Tromstun skule   Troms   Tromsø   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, pyramide, manualbox.
Nansenplass   Troms   Tromsø   Ute Har miniramp.
Grønnåsen skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Blåmann   Troms   Tromsø   Ute Har ledge, sliderail, bank, trapp, quarter.
Sommerlyst skule   Troms   Tromsø   UteRegistrert nedlagt 06.jun 2015
Elvebakken   Troms   Tromsø   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, manualbox, quarter.
Fløyahallen   Troms   Tromsø   Inne Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, bank, trapp, corner, manualbox, quarter.
Bergseng   Troms   Harstad   Ute Har mikroramp.
Harstad skule   Troms   Harstad   Ute Har funbox, ledge, quarter.
Borkenes   Troms   Kvæfjord   Ute Har funbox, quarter.
Evenskjer   Troms   Skånland   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Ibestad   Troms   Ibestad   Ute Har funbox, ledge.
Gratangsbotn   Troms   Gratangen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, bank, corner, quarter.
Setermoen   Troms   Bardu   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, corner, quarter.
Sørreisa   Troms   Sørreisa   Inne
Skaland   Troms   Berg   Ute Har mikroramp, bank.
Finnsnes   Troms   Lenvik   UteRegistrert nedlagt 13.mai 2016
Lyngseidet   Troms   Lyngen   Ute Har miniramp, funbox, ledge, sliderail, manualbox.
Storslett   Troms   Nordreisa   Ute Har miniramp.
Burfjord   Troms   Kvænangen   Ute Har miniramp.
Vadsø   Finnmark   Vadsø   Ute Har mikroramp, miniramp, funbox, bank, manualbox.
Hauen   Finnmark   Hammerfest   Ute Har ledge, sliderail, bank, manualbox, quarter, a-frame.
Komsa skule   Finnmark   Alta   Ute Har mikroramp.
Alta   Finnmark   Alta   Ute Har funbox, ledge, sliderail, bank, spine, corner, manualbox, quarter, med meir.
Honningsvåg   Finnmark   Nordkapp   Ute Har funbox, manualbox, quarter.
Lakselv   Finnmark   Porsanger   Ute Har funbox, ledge, bank, manualbox, quarter.
Berlevåg   Finnmark   Berlevåg   UteRegistrert nedlagt 26.mar 2015
Seida   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, quarter.
Tana bru   Finnmark   Tana   Ute Har funbox, sliderail, manualbox, quarter, med meir.
Båtsfjord   Finnmark   Båtsfjord   Ute Har mikroramp.
Kirkenes skule   Finnmark   Sør-Varanger   Ute Har sliderail, bowl, trapp.
Longyearbyen   Svalbard   Spitsbergen   Ute Har miniramp.